ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

19.10.2012 N 16/2-16.1/2283-ЕП

 

Керiвникам митних органiв


Щодо набрання чинностi Договору про зону вiльної торгiвлi для Республiки Вiрменiя

     Iнформуємо, що за iнформацiєю, розмiщеною на офiцiйному сайтi Виконавчого комiтету СНД, Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року набув чинностi для Республiки Вiрменiя з 17 жовтня 2012 року.

     Звертаємо увагу, що, у вiдповiдностi зi статтею 2 Договору, передбачено застосування Україною ставок ввiзного/вивiзного мита до товарiв, перелiк яких наведено у додатку 1 до Договору.

     Договiр про зону вiльної торгiвлi вiд 18 жовтня 2011 року надiслано до митних органiв листом Держмитслужби вiд 07.09.12 N 11.1/1.2-16.1/10114-ЕП.

Заступник директора Департаменту С.О.Джигалов
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.