КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 29 сiчня 2020 р. N 47


Про внесення змiн до перелiку товарiв, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї України забороняється

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до перелiку товарiв, помiщення яких у митний режим переробки на митнiй територiї України забороняється, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 березня 2013 р. N 295 "Про деякi питання перебування товарiв у митному режимi переробки на митнiй територiї України, обмеження i заборони щодо помiщення окремих товарiв у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Кабiнету Мiнiстрiв України" (Офiцiйний вiсник, 2013 р., N 32, ст. 1131), доповнивши його позицiями такого змiсту:

"22, 24, 27, 29, 38, 87 Пiдакцизнi товари у випадку, коли пiд час здiйснення їх переробки шляхом простих операцiй (змiшування, монтаж, демонтаж) отримуються продукти переробки та/або вiдходи, якi є непiдакцизними товарами
2716 00 00 00 Електроенергiя".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України О. ГОНЧАРУК

Iнд. 67

 

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.