КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 1 квiтня 2021 р. N 269


Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Внести до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 грудня 2015 р. N 1147 "Про заборону ввезення на митну територiю України товарiв, що походять з Росiйської Федерацiї" (Офiцiйний вiсник України, 2016 р., N 3, ст. 180), змiни, що додаються.

     2. Ця постанова набирає чинностi через 10 днiв з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України Д. ШМИГАЛЬ

Iнд. 67

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 1 квiтня 2021 р. N 269

ЗМIНИ,
що вносяться до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї

     Доповнити перелiк такими позицiями:

"1001 Пшениця i сумiш пшеницi та жита (меслин)
1512 Олiї соняшникова, сафлорова або бавовняна та їх фракцiї, рафiнованi або нерафiнованi, але без змiни їх хiмiчного складу
3402 20 20 00 Поверхнево-активнi засоби, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3402 20 90 00 Мийнi засоби та засоби для чищення, розфасованi для роздрiбної торгiвлi
3402 90 10 00 Поверхнево-активнi засоби
3402 90 90 00 Мийнi засоби та засоби для чищення
4802 Папiр та картон некрейдованi ґатункiв, що використовуються для письма, друку або iнших графiчних цiлей, та неперфорованi карти i неперфорованi паперовi стрiчки, в рулонах або прямокутних (включаючи квадратнi) аркушах будь-якого розмiру, крiм паперу товарної позицiї 4801 або 4803; папiр та картон ручного вiдливання
4804 Крафт-папiр i крафт-картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, крiм включених до товарної позицiї 4802 або 4803
4805 Iншi папiр та картон, некрейдованi, у рулонах або в аркушах, не пiдданi додатковому обробленню або обробленi, як обумовлено примiткою 3 до цiєї групи
4807 00 Папiр та картон багатошаровi (виготовленi методом склеювання за допомогою адгезиву плоских шарiв паперу або картону), якi не мають поверхневого покриття або просочення, армованi або неармованi, у рулонах або в аркушах
4808 Папiр та картон, гофрованi (обклеєнi або не обклеєнi гладкими зовнiшнiми аркушами), крепованi, тисненi або перфорованi, у рулонах або в аркушах, крiм зазначених у товарнiй позицiї 4803
4818 10 10 00 Туалетний папiр з масою 1 м2 кожного шару 25 г або менше
4818 10 90 00 Туалетний папiр з масою 1 м2 кожного шару бiльш як 25 г
4818 20 10 00 Носовики та косметичнi серветки
4818 20 91 00 Рушники для рук у рулонах
4818 20 99 00 Рушники для рук не у рулонах
4818 30 00 00 Скатертини та серветки
4819 Ящики, коробки, мiшки, пакувальнi пакети та iнша тара з паперу, картону, целюлозної вати або полотна з целюлозних волокон; коробки для картотек, лотки для листiв та аналогiчнi вироби з паперу та картону, що використовуються в установах, магазинах або в аналогiчних цiлях
7229 90 90 00 Дрiт з iнших легованих сталей
8207 19 90 00 Iнструменти для бурiння скельних порiд або ґрунтiв, включаючи частини, iншi
8607 12 00 00 Iншi вiзки та ходовi балансирнi вiзки
8607 19 10 10 Вiсi, змонтованi або нi; колеса та їх частини; штампованi сталевi
8607 19 10 90 Вiсi, змонтованi або нi; колеса та їх частини
8607 19 90 00 Частини вiзкiв, ходових балансирних вiзкiв та аналогiчних вiзкiв".
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.