Пошук в УКТЗЕД
УКТЗЕД
Розділ IX (44-46)Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля; корок та вироби з нього; вироби iз соломи, альфи та iнших матерiалiв для плетiння; кошиковi та iншi плетенi вироби
Група 44Деревина i вироби з деревини; деревне вугiлля
4418Вироби столярнi та теслярськi будiвельнi деталi, включаючи пористi дерев'янi панелi, зiбранi панелi для пiдлоги, ґонт i дранку для покрiвель:
-4418 10вiкна, дверi балконнi та їх рами i наличники:

- - 4418 10 10 00з деревини тропiчних порiд, зазначених у додатковiй примiтцi 2 до цiєї групи
- - 4418 10 50 00з деревини хвойних порiд
- - 4418 10 90 00iншi


Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.