Производственная кооперация

ВИРОБНИЧА КООПЕРАЦIЯ

     Виробнича кооперацiя - це постачання сировини, матерiалiв, вузлiв, деталей, запасних частин, заготовок напiвфабрикатiв, комплектувальних та iнших виробiв галузевого i мiжгалузевого призначення, що технологiчно взаємозв'язанi i необхiднi для виготовлення кiнцевої продукцiї.

     Таке постачання товарiв може здiйснюватися вiдповiдно до мiжвiдомчих угод на виконання Угоди про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав-членiв Спiвдружностi Незалежних Держав вiд 23.12.1993.

     Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД затверджено постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.1994 N 323.

     Продукцiя (послуги), що поставляються за виробничою кооперацiєю згiдно з перелiками до мiжурядових, мiжвiдомчих i галузевих угод, якi набрали чинностi, а також продукцiя, яка пiдпадає пiд митний режим переробки, звiльняється вiд обкладення ввiзним, експортним митом, акцизним податком та iншими податками, якщо iнше не передбачено укладеними угодами.

     Висновок щодо продовження граничних строкiв розрахункiв, установлених Нацiональним банком, за операцiями з експорту та iмпорту товарiв, що здiйснюються резидентами пiд час виконання зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) виробничої кооперацiї, видається Мiнекономрозвитку вiдповiдно до Порядку видачi висновку щодо продовження граничних строкiв розрахункiв за окремими операцiями з експорту та iмпорту товарiв, установлених Нацiональним банком, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.02.2019 N 104.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-2266 від 13.03.1997
Об освобождении от пошлины поставок сыpья,матеpиалов и дp. для изготовления авиац.техники между Укpаиной и Узбекистаном
Наказ ДМСУ (до 2012) № 189 від 25.04.1997
Про порядок перемiщення через митний кордон України та облiку товарiв,що поставляються згiдно з мiжвiдомчими угодами з виробничої кооперацiї
Постанова КМУ № 1214 від 03.11.1997
Про внесення змiн до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiїза виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
Постанова КМУ № 323 від 18.05.1994
Про затвердження Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД
Постанова КМУ № 1303 від 24.11.1997
Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податкiв з продукцiї, що поставляється за виробничою кооперацiєю, та їх погашення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-3313 від 06.04.1998
Щодо виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2476-ЕП від 19.10.1998
Постанова КМУ № 1297 від 17.08.1998
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 грудня 1994 р. N 882
Постанова КМУ № 1625 від 08.10.1998
Про експорт окремих видiв товарiв до Республiки Молдова
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-11320 від 27.10.1998
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
Міждержавна угода № 62-10/66 від 20.07.1998
Соглашение между Министерством промышленной политики Украины и Министерством энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан о сохранении специализации предприятий
Розпорядження КМУ № 97-р від 15.02.1999
Щодо експорту брухту та вiдходiв чорних металiв до Республiки Молдова
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-2987 від 18.03.1999
До листа вiд 18.02.99 N 11/3-1861
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-1861 від 18.02.1999
Про продовження термiну дiї на 1999 рiк Протоколу мiж КМУ та Урядом РФ про поставки продукцiї в рамках виробничої кооперації в 1998р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-4268 від 19.04.1999
Щодо внесення змiн до перелiкiв поставок продукцiї
Постанова КМУ № 1086 від 22.06.1999
Про здiйснення експорту, iмпорту товарiв вiйськового призначення в рамках Угоди мiж Урядом України та Урядом Росiйської Федерацiї про виробничу кооперацiю
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-1966-ЕП від 01.07.1999
Щодо введення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1086
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2274-ЕП від 23.07.1999
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2305-ЕП від 27.07.1999
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-3684 від 05.04.1999
Щодо виробничої кооперацiї
Розпорядження КМУ № 929-р від 14.09.1999
Щодо поставок пшеницi та борошна в Азербайджанську Республiку у вереснi - груднi 1999 р.
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/1-2941-ЕП від 15.09.1999
До постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1086
Наказ Коммедбіопрому № 81 від 11.06.1999
Про затвердження Порядку надання висновкiв щодо обгрунтованостi перевищення термiнiв повернення виручки в iноземнiй валютi за договорами виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-541-ЕП від 01.06.2006
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
Міждержавна угода від 04.07.1996
Угода між Мінвуглепромом України та Білоруським концерном по виробництву та реалізації товарів легкої промисловості про збереження спец.підприємств та взаємні кооперовані поставки
Постанова КМУ № 2204 від 06.12.1999
Про внесення змiн до Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав - учасниць СНД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3806-ЕП від 03.12.1999
Щодо виправлення помилки
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-011-ЕП від 05.01.2000
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-272-ЕП від 31.01.2000
Про скасування телетайпограм Держмиткому
Постанова КМУ № 142 від 28.01.2000
Про пiдписання Протоколу мiж КМУ та Урядом РФ про поставки продукцiї в рамках виробничої кооперацiї у 2000 роцi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-406-ЕП від 10.02.2000
Щодо міжвідомчих угод з виробничої кооперації
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-606-ЕП від 25.02.2000
Про скасування листів Держмитслужби (Держмиткому)
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-805-ЕП від 13.03.2000
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-924-ЕП від 21.03.2000
Щодо перелiкiв продукцiї
Лист ДПАУ № 16-1120-10/10-1415 від 26.02.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-1192-ЕП від 05.04.2000
Щодо митного оформлення товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2961 від 31.03.2000
Щодо митного оформлення товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1533-ЕП від 28.04.2000
Щодо міжвідомчих угод з виробничої кооперації
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1778-ЕП від 18.05.2000
Щодо міжвідомчих угод з виробничої кооперації
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-3634 від 21.04.2000
Щодо міжвідомчих угод з виробничої кооперації
Лист ДМСУ (до 2012) № 24/4-2071-ЕП від 06.06.2000
Щодо перелiкiв продукцiї
Міждержавна угода від 23.12.1993
Угода про загальні умови і механізм підтримки розвитку виробничої кооперації підприємств і галузей держав-членів Спiвдружностi Незалежних Держав
Постанова КМУ № 1125 від 14.07.2000
Про внесення доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 1999 р. N 1086
Інше від 19.07.2000
Лист Мінпромполітики № 14/5-3-788 від 21.04.2008
Щодо поставок продукцiї за виробничою кооперацiєю з Республiкою Бiлорусь
Рішення від 17.01.1997
Положення про порядок застосування ПДВ i акцизiв по поставках товарiв по виробничiй кооперацiї при розрахунках мiж господарюючими суб'єктами держав-учасниць СНД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3090-ЕП від 23.08.2000
Щодо мiжвiдомчих угод з виробничої кооперацiї
Наказ Держпромполітики № 249 від 12.09.2000
Про порядок пiдготовки угод з виробничої кооперацiї
Міждержавна угода від 24.09.1993
Угода про спiвробiтництво в галузi машинобудування
Міждержавна угода від 24.04.1998
Угода між Урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про виробничу кооперацію

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.