Тарифное регулирование, платежи

ТАРИФНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, МИТНI ПЛАТЕЖI

     Тарифне регулювання є iнструментом економiчного регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльностi та займає одне з центральних мiсць в системi державного регулювання.

     Керуючись мiжнародними договорами, учасницею яких є Україна, а також нацiональним законодавством, митнi органи при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв використовують засоби митно-тарифного регулювання, до яких належать:
     - визначення митної вартостi;
     - визначення ставки ввiзного мита;
     - визначення країни походження товару, в тому числi верифiкацiя (перевiрка достовiрностi) сертифiкатiв про походження товару;
     - визначення коду товару за Українською класифiкацiєю товарiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi (УКТЗЕД).

Лист ДФСУ № 5241/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 14.12.2018
[Щодо порядку визначення податкових зобов'язань та вiднесення сум ПДВ до податкового кредиту при здiйсненнi операцiй з придбання товарiв у нерезидента згiдно з договором комiсiї]
Постанова КМУ № 1154 від 27.12.2018
Про внесення змiн до перелiку товарiв, заборонених до ввезення на митну територiю України, що походять з Росiйської Федерацiї
Лист ДФСУ № 40672/7/99-99-19-01-01-17 від 29.12.2018
[Щодо справляння акцизного податку за повною ставкою у разi вiдчуження протягом 365 днiв транспортного засобу, ввезеного за зниженими ставками акцизного податку]
Лист ДФСУ № 2655/99-99-19-03-01-18 від 27.12.2018
Про графiки зниження ввiзних та вивiзних (експортних) мит
Лист ДФСУ № 2666/99-99-19-04-01-18 від 28.12.2018
[Про "вхiдну цiну" на одяг, що використовувався]
Наказ Мінфіну № 1075 від 21.12.2018
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Постанова КМУ № 1177 від 27.12.2018
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 сiчня 2011 р. N 15
Лист ДФСУ № 2617/99-99-19-04-03-18 від 22.12.2018
Про внесення змiн до ставок ввiзного мита
Лист ДФСУ № 39134/7/99-99-19-01-01-17 від 17.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 40348/7/99-99-12-03-03-17 від 27.12.2018
[Щодо погашення податкових векселiв, виданих виробниками та iмпортерами бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв]
Лист ДФСУ № 40348/7/99-99-12-03-03-17 від 27.12.2018
[Щодо погашення податкових векселiв, виданих виробниками та iмпортерами бензинiв авiацiйних або палива для реактивних двигунiв]
Лист ДФСУ № 40114/7/99-99-19-04-01-17 від 26.12.2018
[Щодо направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.12.2018 N 1088]
Лист ДФСУ № 40114/7/99-99-19-04-01-17 від 26.12.2018
[Щодо направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.12.2018 N 1088]
Лист ДФСУ № 40114/7/99-99-19-04-01-17 від 26.12.2018
[Щодо направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.12.2018 N 1088]
Лист ДФСУ № 40850/7/99-99-18-02-02-17 від 29.12.2018
Про внесення змiн до деяких вiдомчих класифiкаторiв
Лист ДФСУ № 40851/7/99-99-19-01-01-17 від 29.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 40851/7/99-99-19-01-01-17 від 29.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 40851/7/99-99-19-01-01-17 від 29.12.2018
Про надання iнформацiї
Лист ДФСУ № 5465/IПК/13-01-12-01-10 від 28.12.2018
Про порядок оподаткування ПДВ
Лист ДФСУ № 5484/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 29.12.2018
[Щодо порядку застосування пунктiв 44 та 45 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДФСУ № 5484/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 29.12.2018
[Щодо порядку застосування пунктiв 44 та 45 пiдроздiлу 2 роздiлу XX "Перехiднi положення" Податкового кодексу України]
Лист ДФСУ № 416/7/99-99-15-03-02-17 від 08.01.2019
[Щодо порядку застосування тимчасового режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ для операцiй з постачання, у тому числi операцiй з iмпорту, вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв]
Лист ДФСУ № 416/7/99-99-15-03-02-17 від 08.01.2019
[Щодо порядку застосування тимчасового режиму звiльнення вiд оподаткування ПДВ для операцiй з постачання, у тому числi операцiй з iмпорту, вiдходiв та брухту чорних i кольорових металiв]
Лист ДФСУ № 165/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 16.01.2019
[Щодо особливостей визначення податкових зобов'язань з ПДВ при виконаннi гарантiйного ремонту з використанням безоплатно отриманих iмпортних запасних частин]
Лист ДФСУ № 1618/7/99-99-19-01-01-17 від 17.01.2019
Про надання iнформацiї
Наказ Мінфіну № 6 від 11.01.2019
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20 вересня 2012 року N 1011
Лист ДФСУ № 179/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 16.01.2019
[Щодо порядку визначення податкових зобов'язань з ПДВ при здiйсненнi операцiї з вивезення товарiв за межi митної територiї України у митному режимi експорту з урахуванням умов доставки товару - EXW]
Лист ДФСУ № 237/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 22.01.2019
[Щодо порядку оподаткування ПДВ та формування податкового кредиту за операцiями з ввезення на митну територiю України товару та подальшої реалiзацiї такого товару на митнiй територiї України]
Постанова КМУ № 40 від 23.01.2019
Про внесення змiн до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.02.2019
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну солi кухонної виварної ґатунку екстра походженням з Республiки Бiлорусь
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.02.2019
Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республiки Бiлорусь
Повідомлення Міжвідком. міжнародної торгівлі від 01.02.2019
Про продовження строку проведення антидемпiнгового розслiдування щодо iмпорту в Україну шприцiв походженням з Республiки Iндiя, Турецької Республiки i Китайської Народної Республiки
Лист ДФСУ № 144/99-99-19-01-01-18 від 17.01.2019
Про надання iнформацiї
Наказ ДФСУ № 14 від 10.01.2019
Про запровадження пiлотного проекту
Лист ДФСУ № 1041/7/99-99-19-05-03-17 від 14.01.2019
[Щодо запровадження пiлотного проекту]
Лист ДФСУ № 3102/7/99-99-18-01-03-17 від 31.01.2019
[Щодо пiльгового оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобiв громадян]
Лист ДФСУ № 40583/7/99-99-19-04-17 від 28.12.2018
[Щодо визначення концепцiї "походження товарiв" i методiв адмiнiстративного спiвробiтництва]
Лист ДФСУ № 40583/7/99-99-19-04-17 від 28.12.2018
[Щодо визначення концепцiї "походження товарiв" i методiв адмiнiстративного спiвробiтництва]
Лист ДФСУ № 142/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 15.01.2019
[Щодо практичного застосування норм статтi 199 роздiлу V Податкового кодексу України]
Лист ДФСУ № 152/6/99-99-12-02-02-15/IПК від 16.01.2019
[Щодо можливостi ввезення на митну територiю України iмпортних алкогольних напоїв у ємностях 10 л., не маркованих марками акцизного податку]
Лист ДФСУ № 338/99-99-19-04-01-18 від 07.02.2019
[Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республiки Бiлорусь]
Лист ДФСУ № 3633/7/99-99-19-04-01-17 від 05.02.2019
[Про застосування остаточних антидемпiнгових заходiв щодо iмпорту в Україну електричних ламп розжарювання загального призначення походженням з Республiки Бiлорусь]
Постанова КМУ № 90 від 13.02.2019
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 3 лютого 2010 р. N 102
Лист ДФСУ № 415/6/99-99-12-01-02-15/IПК від 06.02.2019
[Щодо застосування норм Закону України вiд 23.11.2018 N 2628-VIII]
Лист ДФСУ № 402/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 05.02.2019
[Щодо порядку оподаткування ПДВ операцiй з постачання послуг з мiжнародного перевезення вантажних транспортних засобiв (тягачiв i причепiв) "своїм ходом"]
Лист ДФСУ № 5580/7/99-99-15-03-03-17 від 20.02.2019
[Щодо декларування суб'єктами господарювання операцiй з бензинами авiацiйними або паливом для реактивних двигунiв]
Лист ДФСУ № 66/6/99-99-15-03-02-15/IПК від 04.01.2019
[Щодо коригування податкового кредиту у зв'язку iз змiною величини митної вартостi товарiв]
Міждержавна угода від 21.01.2019
Угода про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль
Міждержавна угода від 21.01.2019
Угода про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль (Тарифний графiк Iзраїлю)
Міждержавна угода від 21.01.2019
Угода про вiльну торгiвлю мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль (Тарифний графiк України)

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.