Учёт-регистрация контрактов

ОБЛIК-РЕЄСТРАЦIЯ КОНТРАКТIВ

     Кабiнет Мiнiстрiв України з метою забезпечення вiдповiдностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацiю.

     Види зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), що пiдлягають державнiй реєстрацiї, а також порядок її здiйснення визначаються законом про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та iншими нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до нього.

     Виконання зобов'язань, що випливають iз зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), не зареєстрованих в установленому законом порядку, тягне застосування до суб'єктiв господарювання, якi порушили цю вимогу, адмiнiстративно-господарських санкцiй, передбачених законом. (стаття 383 Господарського кодексу України)

Лист МЗЕЗторгу № 27-26/160 від 28.05.1997
Про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних договорiв консигнацiї
Наказ МЗЕЗторгу № 133-а від 24.02.1996
Про заходи МЗЕЗторгу України щодо забезпечення виконання Декрету КМУ від 26.12.92р. N 16-92, ЗУ "Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах"
Наказ МЗЕЗторгу № 07 від 15.01.1998
Про внесення змiн i доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а
Лист МЗЕЗторгу № 27-26/99 від 16.02.1998
Щодо митного оформлення брухту кольорових металiв
Наказ МЗЕЗторгу № 178-а від 31.03.1998
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а
Наказ МЗЕЗторгу № 267 від 06.05.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а
Наказ МЗЕЗторгу № 07 від 05.01.1998
Про внесення змiн i доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а
Наказ МЗЕЗторгу № 651 від 15.12.1997
Про внесення змiн до наказiв МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 N 133-а та вiд 5.02.97 N 77 та визнання такими, що втратив чиннiсть, наказ вiд 25.12.96 N 844
Наказ МЗЕЗторгу № 678 від 26.12.1997
Про деякi заходи МЗЕЗторгу по запобiганню порушень нових антидемпiнгових розслiдувань щодо експорту металопрокату
Наказ МЗЕЗторгу № 114/574/565 від 10.09.1998
Щодо спрощення процедури реєстрацiї договорiв (контрактiв)
Закон України ВР № 327/95-ВР від 15.09.1995
Про операцiї з давальницькою сировиною у зовнiшньоекономiчних вiдносинах
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2255-ЕП від 28.09.1998
Стосовно митного оформлення товарiв за контрактами, якi пiдлягають реєстрацiї в МЗЕЗiТ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10339 від 01.10.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N133-а
Наказ МЗЕЗторгу № 576а від 10.09.1998
Про нову редакцiю наказу МЗЕЗторгу України вiд 24 лютого 1996 р. N 133-а та внесення змiн до деяких наказiв МЗЕЗторгу
Наказ МЗЕЗторгу № 32 від 26.01.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а
Наказ МЗЕЗторгу № 131 від 10.03.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а
Наказ ДМСУ (до 2012) № 611/126/595/332 від 23.09.1998
Про внесення змiн та доповнень до спiльного наказу МЗЕЗторгу Мiнекономiки та Держмитслужби вiд 10.09.98р. N 114/574/565
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-1558-ЕП від 26.05.1999
Щодо митного оформлення експорту лiсопродукцiї
Закон України ВР № 619-XIV від 05.05.1999
Про металобрухт
Наказ НКАУ № 67 від 26.05.1999
Про затвердження Iнструкцiї про порядок видачi посвiдчень на ввезення товарiв для виробництва космiчної технiки суб'єктами космiчної дiяльностi
Наказ МЗЕЗторгу № 450 від 22.06.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а в редакцiї наказу МЗЕЗторгу вiд 10.09.98 N 576а
Наказ МЗЕЗторгу № 16-2/46 від 01.04.1996
Наказ МЗЕЗторгу № 579 від 05.08.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а в редакцiї наказу МЗЕЗторгу вiд 10.09.98 N 576а
Указ ПУ № 659/94 від 07.11.1994
Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв /контрактiв/ в Українi
Наказ МЗЕЗторгу № 372 від 24.06.1998
Про запобiгання обходу Угод про призупинення антидемпiнгових розслiдувань щодо iмпорту деяких виробiв з обрiзного вуглецевого прокату плоского та феросилiкомарганцю
Лист МЗЕЗторгу № 07-01/291 від 29.12.1995
Наказ МЗЕЗторгу № 660 від 03.09.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а в редакцiї наказу МЗЕЗторгу
Указ ПУ № 45/95 від 13.01.1995
Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 року N 659
Указ ПУ № 681/94 від 17.11.1994
Про внесення змiн до Указу Президента України вiд 7 листопада 1994 року N 659
Лист МЗЕЗторгу № 07-01/74 від 03.02.1997
Щодо реєстрацiї контрактiв
Наказ МЗЕЗторгу № 174-а від 28.03.1996
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу України вiд 24.02.96 р. N 133-а
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10307 від 30.09.1999
Про внесення доповнень до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а в редакцiї наказу МЗЕЗторгу вiд 10.09.98 N 576а
Наказ ДМСУ (до 2012) № 605/120/590/329 від 21.09.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96.N 133-а
Наказ ДМСУ (до 2012) № 603/118/588/327 від 21.09.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96. N 133-а
Наказ ДМСУ (до 2012) № 607/122/592/331 від 21.09.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96.N 133-а
Наказ ДМСУ (до 2012) № 606/121/591/330 від 21.09.1998
Про внесення змiн до наказу МЗЕЗторгу вiд 24.02.96 N 133-а
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-402-ЕП від 10.02.2000
Про митне оформлення експорту металобрухту
Постанова КМУ № 441 від 18.04.1996
Про державну реєстрацію програм і проектів міжнародної технічної допомоги
Наказ МЗЕЗторгу № 61 від 04.02.2000
Про внесення змін до наказу МЗЕЗторгу від 24.02.96 N 133-а та доповнень до наказу МЗЕЗторгу від 28.04.98 N 248
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/1-162 від 27.03.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-1097-ЕП від 31.03.2000
Про облiк окремих видiв зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) в Українi
Наказ МЗЕЗторгу № 133-а від 24.02.1996
Про заходи МЗЕЗторгу україни щодо забезпечення виконання Указу Президента України вiд 07.11.94 N 659/94
Лист ДМКУ № 01-09/140|06-02|3042/7 від 09.07.1992
Положення про порядок реєстрацiї та оподаткування бартерних операцiй у 1992 роцi у галузi зовнiшньоекономiчної дiяльностi
Інше від 19.07.2000
Постанова КМУ № 1152 від 24.07.2000
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19 жовтня 1999 р. N 1928
Постанова КМУ № 1151 від 24.07.2000
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 серпня 1998 р. N 1288
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 136 від 29.06.2000
Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 146 від 12.07.2000
Про інформування компетентних органів країн імпорту щодо експорту деяких видів товарів походженням з України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-2969-ЕП від 16.08.2000
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.06.2000 N 1152
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 166 від 08.08.2000
Про внесення змiн та доповнень до наказу Мiнекономiки України вiд 17.04.2000 N 50 (зi змiнами та доповненнями)

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.