Учёт-регистрация контрактов

ОБЛIК-РЕЄСТРАЦIЯ КОНТРАКТIВ

     Кабiнет Мiнiстрiв України з метою забезпечення вiдповiдностi зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) законодавству України може запроваджувати їх державну реєстрацiю.

     Види зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), що пiдлягають державнiй реєстрацiї, а також порядок її здiйснення визначаються законом про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть та iншими нормативно-правовими актами, прийнятими вiдповiдно до нього.

     Виконання зобов'язань, що випливають iз зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв), не зареєстрованих в установленому законом порядку, тягне застосування до суб'єктiв господарювання, якi порушили цю вимогу, адмiнiстративно-господарських санкцiй, передбачених законом. (стаття 383 Господарського кодексу України)

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-3227-ЕП від 04.09.2000
Про поновлення дiї карток реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв)
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 183 від 23.08.2000
Про внесення змiн до наказу Мiнекономiки України вiд 29.06.2000 N 136
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-3459-ЕП від 18.09.2000
Про заповнення картки реєстрацiї-облiку зовнiшньоекономiчного договору
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-136-ЕП від 15.01.2001
Про облiк (реєстрацiю) контрактiв
Постанова КМУ № 131 від 07.02.2001
Про забезпечення виконання Закону України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi"
Лист Мінекономіки (до 2011) № 49-18/7 від 09.01.2001
Лист № 6-6-016/29047 від 27.12.1995
Лист МЗЕЗторгу № 27-26/5 від 13.02.1997
Лист ДМСУ (до 2012) № 3/14-765-ЕП від 20.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 4/10-1069-ЕП від 05.03.2001
Про перереєстрацiю контрактiв на експорт вiдходiв та брухту чорних металiв i переоформлення дозволiв на експорт легованого металобрухту
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/257 від 21.03.2001
Про надання роз'яснень
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 211 від 19.09.2001
Про внесення змiн до наказу Мiнекономiки вiд 17.04.2000 N 50 зi змiнами та доповненнями
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 231 від 09.10.2001
Про порядок реєстрацiї та облiку зовнiшньоекономiчних договорiв про виконання робiт, надання послуг та поставки обладнання для будiвництва iнвест. об'єктiв у Туркменiстанi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1037-ЕП від 01.02.2002
Про митне оформлення лiсоматерiалiв
Постанова КМУ № 155 від 15.02.2002
Про затвердження Порядку реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 67 від 07.03.2002
Про внесення змiн до наказу Мiнекономiки вiд 17.04.2000 N 50
Наказ Мінпромполітики № 144 від 29.03.2002
Про затвердження Порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 165 від 03.06.2002
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки України вiд 29.06.2000 N 136
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-5995-ЕП від 10.07.2002
Щодо реєстрації контрактів
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 207 від 11.07.2002
Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10-2547-ЕП від 29.07.2002
Про затвердження Переліку товарів, експорт яких здійснюється за умови реєстрації зовнішньоекономічних договорів (контрактів)
Наказ Мінпромполітики № 273 від 12.06.2002
Щодо реалiзацiї порядку погодження зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з металобрухтом
Постанова КМУ № 1653 від 04.11.2002
Про заходи щодо упорядкування експортних операцiй з металобрухтом
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-10999-ЕП від 13.11.2002
Про надiслання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-11806-ЕП від 29.11.2002
Щодо порядку видачi посвiдчень про реєстрацiю бiржових угод (контрактiв)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-11475 від 02.12.1997
Лист ДМКУ № 11/6-4260 від 20.06.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-8074 від 30.07.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-4077 від 24.04.1998
Щодо наказу МЗЕЗторгу від 31.03.98 N 178-а
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-13-4450-ЕП від 25.03.2003
Щодо посилення контролю за митним оформленням лiсоматерiалiв
Лист МЗЕЗторгу № 20-34/5-276 від 21.04.1995
Наказ Мінагрополітики № 259 від 01.08.2003
Про затвердження Порядку надання товарній біржі висновку про її відповідність вимогам
Постанова КМУ № 1457 від 16.09.2003
Про затвердження Порядку реєстрацiї зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з нафтою
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-13869-ЕП від 24.09.2003
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 263 від 29.09.2003
Про Порядок реєстрацiї (облiку) зовнiшньоекономiчних контрактiв (договорiв) на здiйснення експортних операцiй з нафтою та нафтопродуктами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-14961-ЕП від 17.10.2003
Про товарнi бiржi, якi мають висновок про вiдповiднiсть
Лист Мінагрополітики № 37-19-2-7/10436 від 16.09.2003
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-14101 від 30.09.2003
Про продовження термiну дiї висновку про вiдповiднiсть товарних бiрж
Наказ Мінагрополітики № 395 від 05.11.2003
Про затвердження Перелiку товарних бiрж
Постанова КМУ № 1782 від 20.11.2003
Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 16 вересня 2003 р. N 1457
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10-16988-ЕП від 01.12.2003
Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-716-ЕП від 23.01.2004
Про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних контрактiв на зерно
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-717-ЕП від 23.01.2004
Про реєстрацiю зовнiшньоекономiчних контрактiв на зерно
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 35 від 31.01.2004
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 11.07.2002 N 207
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10-1413-ЕП від 10.02.2004
Про митне оформлення мінеральних добрив
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 72 від 26.02.2004
Про внесення змiн до наказу Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України вiд 29.09.2003 N 263
Наказ Мінекономіки (до 2011) № 73 від 26.02.2004
Про внесення змiн до деяких наказiв Мiнiстерства економiки та з питань європейської iнтеграцiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/3045-ЕП від 16.03.2004
Про посилення контролю за експортом мiнеральних добрив
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/9-18/4339-ЕП від 07.04.2004
До листа Держмитслужби вiд 16.03.04 N 25/9-18/3045-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 18/18-1491-ЕП від 15.04.2004
Про товарнi бiржi, якi мають висновок про вiдповiднiсть

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.