Место таможенного оформления

МIСЦЕ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ

     Статтею 247 Митного кодексу України встановлено, що митне оформлення здiйснюється в мiсцях розташування вiдповiдних пiдроздiлiв органiв доходiв i зборiв протягом робочого часу, встановленого для цих органiв.

     Вiдповiдно до мiжнародних договорiв, укладених вiдповiдно до закону, митне оформлення у пунктах пропуску через державний кордон України здiйснюється цiлодобово.

     Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення здiйснюється в будь-якому органi доходiв i зборiв з пред'явленням їх цьому органу, якщо iнше не передбачено Митнним кодексом України. За рiшенням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну податкову i митну полiтику, митне оформлення пiдакцизних товарiв, природного газу, товарiв, якi вiдповiдно до законодавства пiдлягають клеймуванню державним пробiрним клеймом, а також лiкарських засобiв може здiйснюватися у спецiально визначених для цього органах доходiв i зборiв.

     Митне оформлення товарiв, транспортних засобiв комерцiйного призначення, що перемiщуються через територiю України в митному режимi транзиту, здiйснюється органом доходiв i зборiв, у зонi дiяльностi якого починається транзитне перемiщення.

Лист ДМКУ № 11/6-6997 від 19.09.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5651 від 17.06.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 330 від 08.06.1998
Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби вiд 25.05.98 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2106 від 08.09.1998
Роз'яснення ДМКУ № 11/3-69 від 11.01.1994
Про деякi питання щодо порядку митного оформлення експортно-iмпортних вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-124 від 10.01.1997
До листа Держмиткому України вiд 11.01.94 р. N 11/3-69
Лист ДМКУ № 11/3-1713 від 18.04.1995
Щодо форми листа - узгодження
Наказ ДМСУ (до 2012) № 585 від 27.12.1996
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв
Наказ КРМ № 85 від 16.02.1999
Про затвердження Тимчасової технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення та контролю за тимчасовим ввезенням товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-152-ЕП від 19.01.1999
Стосовно митного оформлення вантажiв
Наказ КРМ № 41 від 27.01.1999
Тимчасова технологiя митного оформлення за листами-узгодженнями мiж ТВВ-2 та iншими пiдроздiлами КРМ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 506 від 09.08.1999
Про скасування наказу Державної митної служби вiд 05.05.99 N 261
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7833 від 22.07.1999
На виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ СРМ № 218 від 03.04.1998
Щодо форми листа-узгодження
Наказ СРМ № 154 від 15.03.1999
Щодо порядку митного оформлення в Схiднiй РМ за листами-узгодженнями мiж пiдроздiлами митницi
Наказ СРМ № 1021 від 03.12.2003
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Наказ Одеської митниці № 251 від 28.07.2005
Про затвердження Порядку взаємодiї пiдроздiлiв Одеської митницi при митному оформленнi товарiв за листами-узгодженнями
Наказ № 206 від 10.05.2006
Про визначення мiсця митного оформлення гранiтної продукцiї, що вiдправляється громадянами-нерезидентами у несупроводжуваному багажi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10032 від 22.09.1999
На виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 667 від 20.10.1999
Про передання функцiй митного контролю та митного оформлення ядерного палива Центральнiй енергетичнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3903-ЕП від 10.12.1999
Щодо митного оформлення товарiв СП ЗАТ "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Лист ДМСУ (до 2012) № 22/1-3211-ЕП від 19.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-252-ЕП від 28.01.2000
Стосовно митного оформлення ядерного палива НАЕК "Енергоатом"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-765-ЕП від 09.03.2000
Стосовно митного оформлення ядерного палива НАЕК "Енергоатом"
Наказ КРМ № 236 від 20.03.2000
Тимчасова технологiя оформлення, контролю та анулювання листiв-узгоджень на проведення митного оформлення вантажiв поза зоною дiяльностi оперативного вiддiлу
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-1177-ЕП від 05.04.2000
Стосовно листiв-вiдкрiплень
Наказ КРМ № 405 від 01.06.2000
Про посилення та вдосконалення організації митного контролю, з метою недопущення ухилення суб'єктів ЗЕД від сплати митних платежів при митному оформленні квітів
Інше від 19.07.2000
Наказ КРМ № 647 від 10.08.2000
Про внесення змiн до Технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв КРМ пiд час митного оформлення тимчасового ввезення товарiв та контролю за зворотним вивезенням
Лист КРМ № б/н від 31.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-5049-ЕП від 25.12.2000
Щодо митного оформлення вантажiв НАЕК "Енергоатом"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-5111-ЕП від 26.12.2000
Щодо мiсця митного оформлення товарiв, при ввезеннi яких в Україну у сплату ПДВ надаються податковi векселi
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/07-ЕП від 09.01.2001
Щодо видачi листiв-узгодження на цитрусовi
Наказ КРМ № 94 від 12.02.2001
Про внесення доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 20.03.2000 р. N 236
Доручення КРМ № 16 від 12.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10848 від 17.11.1997
Наказ КРМ № 267 від 04.04.2001
Про проведення експеримента по митному оформленню в ТВВ-2 вантажiв суб'єктiв ЗЕД акредитованих в ТВВ-3 без пред'явлення листiв-узгоджень
Лист ДМСУ (до 2012) № 20_01279-ЕП від 19.04.2001
Про скасування дiї листа Держмитслужби вiд 09.01.01. N 20/07-ЕП
Наказ КРМ № 496 від 12.06.2001
Про внесення доповнень до "Тимчасової технології оформлення, контролю та анулювання листів-узгоджень на проведення митного оформлення вантажів, затверджену наказом КРМ N 236
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/10-3484-ЕП від 13.07.2001
Про Тимчасовий порядок митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Наказ ДМСУ (до 2012) № 454 від 05.07.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/10-3539-ЕП від 18.07.2001
Про Тимчасовий порядок митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Доручення КРМ № 73 від 20.07.2001
Про введення в дослiдну експлуатацiю Програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення товарiв у митницях поза мiсцем облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-5965-ЕП від 21.12.2001
Щодо митного оформлення товарiв
Наказ КРМ № 123 від 08.02.2002
Про посилення контролю за митним оформленням вантажiв суб'єктiв ЗЕД
Наказ КРМ № 161 від 18.02.2002
Про посилення контролю за митним оформленням вантажiв суб'єктiв ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-8445-ЕП від 19.09.2002
Щодо декларування товарiв фiлiями пiдприємств
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19-10600-ЕП від 06.11.2002
Про вiдкликання листа
Наказ ДнРМ № 175 від 08.04.1999
Про затвердження технологiчної схеми "Про визнання тимчасових зон митного контролю на територiях пiдприємств"
Доручення ПРМ № 36 від 01.04.2002
Щодо контролю за митним оформленням вантажiв за листами-узгодженнями

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.