Место таможенного оформления

МЕСТО ТАМОЖЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

     Статьей 247 Таможенного кодекса Украины установлено, что таможенное оформление товаров и транспортных средств коммерческого назначения осуществляется в местах размещения подразделений таможенных органов на протяжении рабочего времени, установленного для них.

     В соответствии с международными договорами с участием Украины, таможенное оформление в пунктах пропуска через государственную границу Украины осуществляется круглосуточно.

     Таможенное оформление товаров, транспортных средств коммерческого назначения осуществляется в любом таможенном органе с предъявлением их этому органу, за исключением подакцизных товаров, товаров, которые перемещаются через таможенную границу трубопроводами и линиями электропередачи, товаров, которые подлежат клеймению государственным пробирным клеймом, а также лекарственных средств, места оформления которых определяются Минфином Украины.

     При этом, оформление предприятием, расположенным вне зоны деятельности таможни оформления, письма согласования Кодексом не предусмотрено.

     Таможенное оформление товаров, транспортных средств коммерческого назначения, которые перемещаются через территорию Украины в таможенном режиме транзита, осуществляется таможенным органом, в зоне деятельности которого начинается транзитное перемещение.

Лист ДМКУ № 11/6-6997 від 19.09.1996
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-5651 від 17.06.1997
Наказ ДМСУ (до 2012) № 330 від 08.06.1998
Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби вiд 25.05.98 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2106 від 08.09.1998
Роз'яснення ДМКУ № 11/3-69 від 11.01.1994
Про деякi питання щодо порядку митного оформлення експортно-iмпортних вантажiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-124 від 10.01.1997
До листа Держмиткому України вiд 11.01.94 р. N 11/3-69
Лист ДМКУ № 11/3-1713 від 18.04.1995
Щодо форми листа - узгодження
Наказ ДМСУ (до 2012) № 585 від 27.12.1996
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв
Наказ КРМ № 85 від 16.02.1999
Про затвердження Тимчасової технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв Київської регiональної митницi пiд час митного оформлення та контролю за тимчасовим ввезенням товарiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-152-ЕП від 19.01.1999
Стосовно митного оформлення вантажiв
Наказ КРМ № 41 від 27.01.1999
Тимчасова технологiя митного оформлення за листами-узгодженнями мiж ТВВ-2 та iншими пiдроздiлами КРМ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 506 від 09.08.1999
Про скасування наказу Державної митної служби вiд 05.05.99 N 261
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7833 від 22.07.1999
На виконання постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ СРМ № 218 від 03.04.1998
Щодо форми листа-узгодження
Наказ СРМ № 154 від 15.03.1999
Щодо порядку митного оформлення в Схiднiй РМ за листами-узгодженнями мiж пiдроздiлами митницi
Наказ СРМ № 1021 від 03.12.2003
Про посилення контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв
Наказ Одеської митниці № 251 від 28.07.2005
Про затвердження Порядку взаємодiї пiдроздiлiв Одеської митницi при митному оформленнi товарiв за листами-узгодженнями
Наказ № 206 від 10.05.2006
Про визначення мiсця митного оформлення гранiтної продукцiї, що вiдправляється громадянами-нерезидентами у несупроводжуваному багажi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10032 від 22.09.1999
На виконання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 667 від 20.10.1999
Про передання функцiй митного контролю та митного оформлення ядерного палива Центральнiй енергетичнiй митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3903-ЕП від 10.12.1999
Щодо митного оформлення товарiв СП ЗАТ "АвтоЗАЗ-ДЕУ"
Лист ДМСУ (до 2012) № 22/1-3211-ЕП від 19.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-252-ЕП від 28.01.2000
Стосовно митного оформлення ядерного палива НАЕК "Енергоатом"
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/3-765-ЕП від 09.03.2000
Стосовно митного оформлення ядерного палива НАЕК "Енергоатом"
Наказ КРМ № 236 від 20.03.2000
Тимчасова технологiя оформлення, контролю та анулювання листiв-узгоджень на проведення митного оформлення вантажiв поза зоною дiяльностi оперативного вiддiлу
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-1177-ЕП від 05.04.2000
Стосовно листiв-вiдкрiплень
Наказ КРМ № 405 від 01.06.2000
Про посилення та вдосконалення організації митного контролю, з метою недопущення ухилення суб'єктів ЗЕД від сплати митних платежів при митному оформленні квітів
Інше від 19.07.2000
Наказ КРМ № 647 від 10.08.2000
Про внесення змiн до Технологiї взаємодiї структурних пiдроздiлiв КРМ пiд час митного оформлення тимчасового ввезення товарiв та контролю за зворотним вивезенням
Лист КРМ № б/н від 31.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-5049-ЕП від 25.12.2000
Щодо митного оформлення вантажiв НАЕК "Енергоатом"
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2-5111-ЕП від 26.12.2000
Щодо мiсця митного оформлення товарiв, при ввезеннi яких в Україну у сплату ПДВ надаються податковi векселi
Лист ДМСУ (до 2012) № 20/07-ЕП від 09.01.2001
Щодо видачi листiв-узгодження на цитрусовi
Наказ КРМ № 94 від 12.02.2001
Про внесення доповнень до наказу Київської регіональної митниці від 20.03.2000 р. N 236
Доручення КРМ № 16 від 12.02.2001
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10848 від 17.11.1997
Наказ КРМ № 267 від 04.04.2001
Про проведення експеримента по митному оформленню в ТВВ-2 вантажiв суб'єктiв ЗЕД акредитованих в ТВВ-3 без пред'явлення листiв-узгоджень
Лист ДМСУ (до 2012) № 20_01279-ЕП від 19.04.2001
Про скасування дiї листа Держмитслужби вiд 09.01.01. N 20/07-ЕП
Наказ КРМ № 496 від 12.06.2001
Про внесення доповнень до "Тимчасової технології оформлення, контролю та анулювання листів-узгоджень на проведення митного оформлення вантажів, затверджену наказом КРМ N 236
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/10-3484-ЕП від 13.07.2001
Про Тимчасовий порядок митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Наказ ДМСУ (до 2012) № 454 від 05.07.2001
Про затвердження Тимчасового порядку митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/10-3539-ЕП від 18.07.2001
Про Тимчасовий порядок митного оформлення товарів у митницях поза місцем обліку суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності
Доручення КРМ № 73 від 20.07.2001
Про введення в дослiдну експлуатацiю Програмно-iнформацiйного комплексу "Митне оформлення товарiв у митницях поза мiсцем облiку суб'єктiв зовнiшньоекономiчної дiяльностi"
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-5965-ЕП від 21.12.2001
Щодо митного оформлення товарiв
Наказ КРМ № 123 від 08.02.2002
Про посилення контролю за митним оформленням вантажiв суб'єктiв ЗЕД
Наказ КРМ № 161 від 18.02.2002
Про посилення контролю за митним оформленням вантажiв суб'єктiв ЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-10-8445-ЕП від 19.09.2002
Щодо декларування товарiв фiлiями пiдприємств
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19-10600-ЕП від 06.11.2002
Про вiдкликання листа
Наказ ДнРМ № 175 від 08.04.1999
Про затвердження технологiчної схеми "Про визнання тимчасових зон митного контролю на територiях пiдприємств"
Доручення ПРМ № 36 від 01.04.2002
Щодо контролю за митним оформленням вантажiв за листами-узгодженнями

Страницы

Copyright © 2019 НТФ «Интес»
Все права сохранены.