Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 240 від 24.04.1999
Про затвердження Порядку заповнення та використання попереднього повiдомлення
Доручення КРМ № 134 від 07.12.1998
Щодо заповнення графи 31 вантажної митної декларацiї
Рішення Держкомпідприємництва № 17-7/1 від 12.01.1999
Про необхiднiсть усунення порушень вимог Указу Президента України N 79/98 Державною митною службою України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-5598 від 24.05.1999
Щодо виконання положень постанови КМУ вiд 07.04.99 N 555 "Про розрахунки за поставлений з Туркменистану природний газ
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-1638-ЕП від 02.06.1999
Щодо заповнення деяких граф ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 280 від 13.05.1999
Про затвердження Порядку митного оформлення автотранспортних засобiв, що здiйснюють мiжнароднi перевезення зовнiшньоторговельних вантажiв та пасажирiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-6249 від 09.06.1999
Про надiслання наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-1842-ЕП від 18.06.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-1964-ЕП від 01.07.1999
Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 22.06.99 N 1103
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2302-ЕП від 27.07.1999
Щодо наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-2373ЕП від 03.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2419-ЕП від 04.08.1999
Щодо наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2455-ЕП від 06.08.1999
Щодо заповнення графи 37 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2692-ЕП від 27.08.1999
Щодо заповнення графи 24 вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2817-ЕП від 06.09.1999
Щодо порядку заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi пально-мастильних матерiалiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-2818-ЕП від 06.09.1999
Щодо заповнення графи 47 ВМД при митному оформленнi вантажiв, якi iмпортуються пiдприємствами з iноземними iнвестицiями
Наказ ДМСУ (до 2012) № 543 від 27.08.1999
Про внесення доповнень до додатка 2 до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3084-ЕП від 28.09.1999
Щодо Угоди мiж Урядом Республiки Польща i Урядом України про збереження мiсць пам'ятi i поховань жертв вiйни та полiтичних репресiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3112-ЕП від 30.09.1999
Щодо виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 05.07.99 N 530
Лист ДМСУ (до 2012) № б/н від 30.09.1999
Наказ СРМ № 328 від 20.07.2001
Про внесення змін до ВМД
Наказ ДнРМ № 283 від 18.05.2004
Про посилення контролю за заповненням графи 31 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3326-ЕП від 20.10.1999
Щодо угод мiж Урядом України i урядами країн СНД з питань спiвробiтництва в галузi попередження промислових аварiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3307-ЕП від 19.10.1999
Про виконання постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.10. 99 N 1861
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/1-3508-ЕП від 05.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1-3666-ЕП від 22.11.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3691-ЕП від 23.11.1999
Щодо листа Держмитслужби вiд 26.05.99 N 11/4-5695
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-4032-ЕП від 21.12.1999
Щодо листiв Держмитслужби вiд 26.05.99 N 11/4-5695 та вiд 23.11.99 N 10/1-3691-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-12897 від 15.12.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4182-ЕП від 30.12.1999
Про деякi питання введення другого етапу системи контролю за доставкою вантажiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 792 від 04.12.1999
Про затвердження Порядку митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митнi лiцензiйнi склади транспортних та транспортно-експедицiйних органiзацiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-133-ЕП від 17.01.2000
Про скасування листiв Держмиткому
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-165-ЕП від 19.01.2000
Щодо застосування положень наказу Держмитслужби вiд 13.05.99 N 280
Наказ ДМСУ (до 2012) № 594 від 31.12.1996
Про затвердження Положення Про порядок контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/22-15-54-ЕП від 28.01.2000
Щодо заповнення графи 44 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/3-414-ЕП від 11.02.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-545-ЕП від 21.02.2000
Про заповнення граф 35 та 42 в електронних копіях ПП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-2961 від 31.03.2000
Щодо митного оформлення товарiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 845 від 22.12.1999
Про затвердження Порядку подання документiв,що пiдтверджують право суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi на користування встановленими чинним законодавством податковими пiльгами
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/4-1339-ЕП від 14.04.2000
Щодо листа Держмитслужби від 08.04.99 N 11/4-3914
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/3-1352-ЕП від 17.04.2000
Щодо заповнення граф вантажної митної декларації
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/18-17-166-ЕП від 20.04.2000
Щодо виконання наказу Держмитслужби від 24.12.99 N 852
Лист ДМСУ (до 2012) № б/н від 27.04.2000
Наказ ДМСУ (до 2012) № 206 від 12.04.2000
Про затвердження Порядку заповнення внутрiшнього транзитного документа для його використання при здiйсненнi контролю за доставкою товарiв, що перемiщуються мiж митницями в межах митної територiї України
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/3-1866-ЕП від 24.05.2000
Про доведення наказу Держмитслужби від 20.04.2000 N 226
Наказ ДМСУ (до 2012) № 251 від 28.04.2000
Про внесення змін і доповнень до Порядку заповнення та використання попереднього повідомлення, затвердженого наказом Держмитслужби від 24.04.99 N 240
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-1967-ЕП від 30.05.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-2046-ЕП від 05.06.2000
Про скасування листа Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/3-2138-ЕП від 09.06.2000
Щодо облiку номерiв бланкiв ВМД та голографiчних етикеток
Лист ДМСУ (до 2012) № 33/06-15-271-ЕП від 09.06.2000

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.