Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 482 від 12.06.2007
Про затвердження Порядку проведення деталiзацiї товарiв у класифiкаторi додаткової митної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-35/1673-ЕП від 14.02.2008
Щодо митного оформлення вантажiв, якi надходять на адресу атомних електростанцiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 267 від 25.03.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 281 від 27.03.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/711-ЕП від 02.04.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/1-2/713-ЕП від 02.04.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 346 від 09.04.2008
Про внесення змiн до Класифiкаторiв, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048
Лист ДМСУ (до 2012) № 29/1-11.3/2705-ЕП від 11.04.2008
Про виправлення помилки
Наказ ДМСУ (до 2012) № 381 від 15.04.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/535-ЕП від 17.04.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/4525-ЕП від 22.04.2008
Щодо оформлення бланкiв книжок МДП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 403 від 18.04.2008
Про забезпечення єдиних пiдходiв до формування бази оподаткування
Наказ ДМСУ (до 2012) № 413 від 22.04.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 420 від 24.04.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-10/4819-ЕП від 25.04.2008
Про заповнення графи 36 вантажної митної декларацiї при декларуваннi товарiв i транспортних засобiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-16/5248-ЕП від 14.05.2008
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 20.04.2006 N 11/4-15/4298-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/5325-ЕП від 15.05.2008
Про запровадження коду виду платежу
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/5444-ЕП від 17.05.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/5357-ЕП від 16.05.2008
Про визнання такими, що втратили чиннiсть, листiв Держмитслужби
Наказ ДМСУ (до 2012) № 523 від 19.05.2008
Про внесення змiн та доповнень до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 524 від 19.05.2008
Про внесення змiн та доповнень до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/5658-ЕП від 22.05.2008
Про особливостi заповнення граф ВМД при випуску товарiв у вiльний обiг вiдповiдно до статтi 264 Митного кодексу України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 534 від 22.05.2008
Про внесення змiн i доповнень до Класифiкаторiв з питань митної статистики, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048 (iз змiнами)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/5919-ЕП від 29.05.2008
До листа Держмитслужби вiд 22.05.08 N 11/2-15/5658-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-1203-ЕП від 04.06.2008
Щодо внесення змiн до Класифiкатора держав свiту
Наказ ДМСУ (до 2012) № 503 від 15.05.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/6571-ЕП від 13.06.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 680 від 23.06.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора документiв, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048 (зi змiнами)
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 02.07.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-12/1162-ЕП від 03.07.2008
Про надання роз'яснення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-18/7396-ЕП від 04.07.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 717 від 04.07.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 02.07.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 02.07.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/2-2/1160 від 10.06.2008
Щодо отримання додаткового аркуша ВМД з метою його надання до декларацiї з ПДВ
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-10/7665-ЕП від 10.07.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-15/7720-ЕП від 11.07.2008
Щодо порядку заповнення гр.47 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 768 від 15.07.2008
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 12.12.07 N 1048
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-15/7847-ЕП від 15.07.2008
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 11.07.2008 N 11/5-15/7720-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 29/5-11.3/5195-ЕП від 15.07.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 798 від 22.07.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової iнформацiї, яка вноситься до графи 31 ВМД, необхiдної для iдентифiкацiї товарiв при їх класифiкацiї згiдно з УКТЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 35/1-1571-ЕП від 30.07.2008
Щодо внесення змiн до Класифiкатора держав свiту
Наказ ДМСУ (до 2012) № 826 від 30.07.2008
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 26.04.06 N 335
Наказ ДМСУ (до 2012) № 845 від 01.08.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 873 від 11.08.2008
Про внесення змiн до Класифiкатора додаткової митної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/9096-ЕП від 14.08.2008
Щодо порядку заповнення гр.47 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 888 від 14.08.2008
Про внесення змiн до Класифiкаторiв, затверджених наказом Держмитслужби України вiд 12.12.07 N 1048
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/9557-ЕП від 28.08.2008
Про порядок здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються поїздами комбiнованого транспорту
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/1678-ЕП від 03.09.2008
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-15/9732-ЕП від 03.09.2008
Щодо порядку заповнення перiодичної митної декларацiї

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.