Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-34/14440-ЕП від 03.12.2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-14-36/15098-ЕП від 23.12.2004
Щодо окремих питань митного оформлення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 872 від 07.12.2004
Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 17.05.2000 N 285
Наказ ДМСУ (до 2012) № 873 від 07.12.2004
Про внесення змiн i доповнень до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/1-9-16/15425-ЕП від 29.12.2004
Про заповнення графи 49 попередньої вантажної митної декларацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 4 від 05.01.2005
Про внесення змiн до Тимчасового Порядку здiйснення контролю за доставкою у митницi призначення товарiв, що ввозяться на митну територiю автомобiльним транспортом iз застосування процедури МДП
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-183-ЕП від 13.01.2005
Наказ № 49 від 31.01.2005
Про запровадження спецiальних заходiв митного контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/4-41.16/1460-ЕП від 15.02.2005
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 16/16-972-ЕП від 21.02.2005
Про оформлення листiв - узгоджень
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/6-9-19/1982-ЕП від 01.03.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/3848-ЕП від 12.04.2005
Про втрату чинностi листа Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/3997-ЕП від 14.04.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 224/231 від 30.03.2005
Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України та Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авiацiї вiд 15.09.2004 N 675/54
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/4617-ЕП від 26.04.2005
Про скасування листiв Держмиткому та Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10/4818-ЕП від 29.04.2005
Щодо митного оформлення зворотної тари та марок акцизного збору
Наказ ДМСУ (до 2012) № 347 від 28.04.2005
Про скасування деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/10.1-2543-ЕП від 12.05.2005
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 18.05.2005
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/8577-ЕП від 18.07.2005
Про заповнення графи 47 ВМД
Наказ ДМСУ (до 2012) № 651 від 11.07.2005
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/182-ЕП від 26.07.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/228-ЕП від 15.08.2005
Про строки набрання чинностi наказу Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/9986-ЕП від 16.08.2005
Про надання роз'яснень
Наказ № 264 від 13.09.2005
Про внесення змiн до Класифiкацiї держав свiту
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/12105-ЕП від 28.09.2005
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 09.09.05 N 11/3-15/11222-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/12574-ЕП від 07.10.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/12634-ЕП від 10.10.2005
Податкове роз'яснення про визначення бази оподаткування податком на додану вартiсть при митному оформленнi товарiв, звiльнених вiд оподаткування ввiзним митом та акцизним збором
Лист № 03/1-03/1151-ЕП від 23.09.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/12994-ЕП від 17.10.2005
Про митне оформлення спецiальної технiчної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1043-ЕП від 09.11.2005
Про скасування листiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/14352-ЕП від 14.11.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2121-ЕП від 16.11.2005
Про заповнення граф "В" i "С" ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/14507-ЕП від 16.11.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/468-ЕП від 05.12.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/15628-ЕП від 07.12.2005
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/2359-ЕП від 15.12.2005
Про заповнення графи 47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/16069-ЕП від 15.12.2005
До листа Держмитслужби вiд 30.05.03 N 11/4-16-8354-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1220 від 12.12.2005
Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання попереднього повiдомлення в електронному виглядi
Наказ Держспоживстандарту № 97 від 28.05.2004
Про затвердження нацiональних стандартiв України, державних класифiкаторiв України, нацiональних змiн до мiждержавних стандартiв, внесення змiни до наказу Держспоживстандарту вiд 31.03.2004 р. N 59
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-21/16571-ЕП від 26.12.2005
Про вiдкликання листiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1201 від 07.12.2005
Про затвердження Класифiкатора видiв податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв) та iнших бюджетних надходжень
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1217 від 09.12.2005
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/197-ЕП від 13.01.2006
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1219 від 12.12.2005
Про затвердження Порядку прийняття рiшення про класифiкацiю комплектного об'єкта згiдно з УКТЗЕД та внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.06.98 N 380
Наказ ДМСУ (до 2012) № 34 від 23.01.2006
Про затвердження форми договору про застосування попереднього повiдомлення в електронному виглядi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/761-ЕП від 26.01.2006
Про перемiщення через митний кордон України та митне оформлення комплектних об'єктiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1 від 11.01.2006
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/76-ЕП від 30.01.2006
Наказ ДМСУ (до 2012) № 30 від 23.01.2006
Про затвердження Порядку справляння митними органами ввiзного (вивiзного) та особливих видiв мита пiд час митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.