Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 010/100-ЕП від 13.02.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/2190-ЕП від 02.03.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/2522-ЕП від 11.03.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/2973-ЕП від 21.03.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/204-ЕП від 21.03.2006
Про перелiк документiв, потрiбних для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 172 від 07.03.2006
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 202 від 20.03.2006
Про затвердження Перелiку документiв, якi видаються державними органами для здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв iз використанням ВМД вiдповiдно до заявленого митного режиму
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-15/3001-ЕП від 22.03.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/220-ЕП від 27.03.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/3842-ЕП від 10.04.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/4146-ЕП від 17.04.2006
Щодо встановлення контролю за правильнiстю заповнення електронної iнформацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/4298-ЕП від 20.04.2006
Щодо внесення змiн до вантажних митних декларацiй у випадку донарахування чи повернення податкiв i зборiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-15/4408-ЕП від 21.04.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/4475-ЕП від 21.04.2006
Щодо встановлення контролю за правильнiстю заповнення електронної iнформацiї
Наказ ДМСУ (до 2012) № 354 від 28.04.2006
Про затвердження Таблицi вiдповiдностi окремих кодiв видiв податкiв кодам товарiв згiдно з УКТЗЕД
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/523 від 04.05.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/335-ЕП від 11.05.2006
Щодо заповнення вартiсних граф вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/5271-ЕП від 16.05.2006
Щодо митного оформлення комплектних об'єктiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 377 від 16.05.2006
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 24.12.2003 N 909
Наказ Харківської митниці № 373 від 31.05.2006
Про затвердження Порядку дiй пiдроздiлiв Харкiвської митницi при проведеннi модифiкацiї електронних копiй документiв контролю доставки товарiв та вантажних митних декларацiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 381 від 17.05.2006
Про затвердження Порядку заповнення граф вантажної митної декларацiї на товари, що перемiщуються через митний кордон України громадянами iз застосуванням унiфiкованого адмiнiстративного документа МД-2 (МД-3)
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/440-ЕП від 19.06.2006
Наказ ДМСУ (до 2012) № 465 від 13.06.2006
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 30.12.2003 N 932
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/7262-ЕП від 03.07.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/7318-ЕП від 04.07.2006
Щодо питання поставлення на контроль електронної копiї транзитної ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/7447-ЕП від 06.07.2006
Щодо порядку заповнення графи 29 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/7569-ЕП від 10.07.2006
Щодо порядку заповнення графи 31 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/7728-ЕП від 13.07.2006
До листа Держмитслужби вiд 10.07.06 N 11/3-35/7569-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 515 від 22.06.2006
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби України вiд 09.07.97 N 307
Наказ ДМСУ (до 2012) № 550 від 03.07.2006
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 21/2-1251 від 20.07.2006
Наказ ДМСУ (до 2012) № 551 від 03.07.2006
Про затвердження Порядку заповнення й використання попереднього повiдомлення митного органу про намiр увезти товари на митну територiю України та про внесення змiни до наказу ДМСУ вiд 12.12.2005 N 1220
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/8412-ЕП від 31.07.2006
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/8705-ЕП від 07.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/490-ЕП від 18.08.2006
Про набуття чинностi наказiв Держмитслужби України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/9257-ЕП від 21.08.2006
Щодо декларування лiкарських засобiв
Лист ДПАУ № 8506/6/16-1515-26 від 03.08.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/904-ЕП від 23.08.2006
Про надсилання наказу Держмитслужби вiд 03.07.06 N 550
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-31/10003-ЕП від 08.09.2006
Щодо формування електронної копiї попереднього повiдомлення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/10193-ЕП від 14.09.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/10876-ЕП від 29.09.2006
До листа Держмитслужби вiд 30.05.2003 N 11/4-16-8354-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/594-ЕП від 13.10.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/11930-ЕП від 24.10.2006
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/12010-ЕП від 25.10.2006
Наказ № 571 від 30.10.2006
Про внесення змiн i доповнень до наказу Бориспiльської митницi вiд 31.01.05 N 49
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/12861-ЕП від 14.11.2006
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/13229-ЕП від 22.11.2006
Щодо класифiкацiї виду транспорту при перемiщеннi товарiв в мiжнародних експрес-вiдправленнях
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/13231-ЕП від 22.11.2006
До листа Держмитслужби вiд 17.04.2006 N 11/3-35/4146-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/13586-ЕП від 30.11.2006
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/0839-ЕП від 30.11.2006

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.