Порядок заполнения

ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ

     В залежностi вiд особливостей перемiщення товарiв, транспортних засобiв та iнших предметiв через митний кордон України (перемiщення товарiв, вiдомостi про кiлькiснi характеристики яких можуть бути встановленi пiсля навантаження товарiв на транспортний засiб та якi можуть впливати на фактурну вартiсть, у тому числi якщо цiна товару визначається за формулою, перемiщення товарiв, точнi вiдомостi про код згiдно з УКТЗЕД яких можуть бути встановленi пiсля проведення їх дослiдження, отримання додаткової iнформацiї тощо) обирається той чи iнший тип митної декларацiї.

     Особливостi заповнення митної декларацiї залежать вiд митного режиму, в який помiщуються товари, та типу митної декларацiї. Значна частина текстової iнформацiї, що мiститься в декларацiї, доповнюється або дублюється цифровими кодами з рiзних класифiкаторiв, що дозволяє виконувати подальшу автоматизовану обробку баз даних митних декларацiй. Вiдомчi класифiкатори iнформацiї з питань державної митної справи, якi використовуються у процесi оформлення митних декларацiй, затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 20.09.2012 N 1011.

     Порядок заповнення митних декларацiй на бланку єдиного адмiнiстративного документа затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.05.2012 N 651.

     Програма "QD Professional" в повному об'ємi враховує нормативно-правову базу України в частинi заповнення митних декларацiй, їх друку в бланки встановленої форми, а також дозволяє формувати електроннi копiї митних декларацiй, необхiднi для декларування товарiв митним органам.

Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/14178-ЕП від 14.12.2006
Про надання роз'яснень
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-18/14999-ЕП від 28.12.2006
Про перелiк документiв, що видаються державними органами, та застосовуються митними органами при здiйсненнi митного контролю та митного оформлення товарiв i транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 010/30-ЕП від 20.01.2007
Наказ № 107 від 28.02.2007
Про внесення змiн i доповнень до наказу Бориспiльської митницi вiд 31.01.05 N 49
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-10/2433-ЕП від 12.03.2007
Про декларування товарiв, що перемiщуються на пiдставi рiзних лiцензiй
Постанова КМУ № 468 від 14.03.2007
Про доповнення пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 сiчня 1997 р. N 65
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/2782-ЕП від 20.03.2007
До листа Держмитслужби вiд 17.04.06 N 11/3-35/4146-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/2938-ЕП від 22.03.2007
Щодо митного оформлення комплектних об'єктiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3/433-ЕП від 22.03.2007
Щодо митного оформлення комплектних об'єктiв
Наказ ДМСУ (до 2012) № 239 від 22.03.2007
Про затвердження Класифiкатора типiв контейнерiв та Тимчасового порядку його використання
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15/3220-ЕП від 29.03.2007
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 20.01.2007 N 11/4-15/515-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/3466-ЕП від 04.04.2007
Щодо модулю облiку митних платежiв ПIК "Iнспектор - 2006"
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/3713-ЕП від 11.04.2007
Про декларування важких дистилятiв (дизельного палива)
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/3822-ЕП від 13.04.2007
Щодо Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Iталiйської Республiки про технiчне спiвробiтництво
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/4502-ЕП від 28.04.2007
Про декларування важких дистилятiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/4917-ЕП від 15.05.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15/4957-ЕП від 16.05.2007
Щодо Угоди мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Угорської Республiки про спiвробiтництво та надання взаємної допомоги в галузi попередження надзвичайних ситуацiй та лiквiдацiї їхнiх наслiдкiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/5080-ЕП від 18.05.2007
Щодо класифiкатора форм власностi ДК 001:2004
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/5222-ЕП від 23.05.2007
До листа ДМСУ вiд 18.05.07 N 11/3-35/5080-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/912-ЕП від 31.05.2007
Про внесення реквiзитiв анульованої вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/6047-ЕП від 16.06.2007
Щодо Угоди мiж державами-учасницями Пiвнiчноатлантичного Договору та iншими державами, якi беруть участь у програмi "Партнерство заради миру", щодо статусу їхнiх збройних сил
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/5577-ЕП від 05.06.2007
Щодо забезпечення повноти бази даних ЄАIС Держмитслужби України та до листа Держмитслужби України вiд 17.04.2006 N 11/3-35/4146-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/6836-ЕП від 06.07.2007
Щодо контролю за правильнiстю заповнення граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-3/1193-ЕП від 06.07.2007
Щодо заповнення графи 44 ВМД
Розпорядження КРМ № 96/1.1 від 11.07.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-31/7353-ЕП від 19.07.2007
Щодо форматно-логiчного контролю
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-10/7701-ЕП від 27.07.2007
Щодо заповнення графи 44 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 15/1024-ЕП від 02.08.2007
Щодо заповнення графи "С"
Лист ДМСУ (до 2012) № 1/4-10-469 від 14.01.2003
Про заповнення окремих граф ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/8250-ЕП від 13.08.2007
Щодо формування iдентифiкацiйного номера особи для окремих фiзичних осiб - пiдприємцiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-9/8896-ЕП від 31.08.2007
Про надання роз'яснення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/9322-ЕП від 12.09.2007
До листа Держмитслужби України вiд 04.07.06 N 11/3-35/7318-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/7-15/9798-ЕП від 26.09.2007
В доповнення до листа Держмитслужби вiд 04.09.07 N 11/1-15/9005-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-15/9846-ЕП від 27.09.2007
У доповнення до листа Держмитслужби вiд 20.04.06 N 11/4-15/4298-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-35/10274-ЕП від 10.10.2007
До листа Держмитслужби України вiд 13.06.03 N 11/4-16-9117-ЕП
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/10317-ЕП від 10.10.2007
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-31/10529-ЕП від 16.10.2007
Щодо форматного контролю номерiв дозвiльних документiв в графах 14 та 49 ВМД
Розпорядження КРМ № 154/1.2 від 05.11.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 818 від 04.10.2007
Про внесення змiн до деяких наказiв Держмитслужби
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/11790-ЕП від 20.11.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 933 від 07.11.2007
Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307
Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2/2016-ЕП від 06.12.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1028 від 06.12.2007
Про затвердження Примiрної форми договору про застосування вантажної митної декларацiї в електронному виглядi
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/12429-ЕП від 06.12.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1035 від 07.12.2007
Про затвердження комплексу органiзацiйних заходiв, направлених на введення в дiю Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/12504-ЕП від 10.12.2007
Щодо заповнення графи 47 ВМД
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/12465-ЕП від 07.12.2007
Про вiдкликання листiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-15/12608-ЕП від 12.12.2007
Про погашення донарахованих сум податкових зобов'язань з податку на додану вартiсть
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1048 від 12.12.2007
Про затвердження вiдомчих класифiкаторiв з питань митної статистики, якi використовуються в процесi оформлення митних декларацiй, i порядку їх ведення
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-10/12885-ЕП від 20.12.2007

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.