Ускоренная доставка

ПРИСКОРЕНА ДОСТАВКА

     Вiдповiдно статтi 4 Митного кодексу України експрес-перевiзник - перевiзник, який з використанням будь-якого виду транспорту здiйснює прискорене перевезення мiжнародних експрес-вiдправлень за єдиним транспортним документом (загальнi авiанакладнi (AWB - airwaybill, MAWB - master airwaybill), CMR, bill of lading (коносамент) тощо), а також забезпечує приймання, обробку, пред'явлення таких вiдправлень митним органам для митного контролю та митного оформлення в мiсцях їх митного оформлення та видачу одержувачам (повернення вiдправникам).

     Вантаж експрес-перевiзника - консолiдованi за єдиним транспортним документом мiжнароднi експрес-вiдправлення чи мiжнароднi експрес-вiдправлення, що не увiйшли до складу цих консолiдованих мiжнародних експрес-вiдправлень за своїм характером, розмiрами або з iнших причин, що перемiщуються (пересилаються) експрес-перевiзником через митний кордон України.

     Експрес-вiдправлення перемiщуються через митний кордон України пiсля здiйснення митного контролю i митного оформлення товарiв, що знаходяться в цих вiдправленнях.

     Митний контроль i митне оформлення товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних експрес-вiдправленнях, здiйснюються в центральних (регiональних) сортувальних станцiях або за мiсцем розташування (проживання) одержувача (вiдправника). Операцiї з експрес-вiдправленнями (розпакування, перепакування, пред'явлення для огляду, у тому числi при здiйсненнi заходiв офiцiйного контролю тощо) та їх зберiгання до випуску у вiльний обiг чи повернення вiдправникам здiйснюються пiд митним контролем у мiсцях мiжнародного поштового обмiну та на центральних (регiональних) сортувальних станцiях. Порядок визначення та обладнання мiсць мiжнародного поштового обмiну встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування i реалiзує державну полiтику у сферi надання послуг поштового зв'язку, за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику. Експрес-перевiзники чи їх повiренi зобов'язанi за свiй рахунок пред'являти митним органам для здiйснення митного контролю експрес-вiдправлення, що перемiщуються через митний кордон України.

     Декларування товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, здiйснюється оператором поштового зв'язку, експрес-перевiзником чи декларантом або уповноваженою ним особою. При цьому товари, якi не є об'єктом оподаткування митними платежами, а також кореспонденцiя, поштовi листи та листiвки, лiтература для слiпих, друкованi матерiали, мiжнароднi експрес-вiдправлення документарного характеру декларуються в уснiй формi на пiдставi товаросупровiдних документiв. Iншi товари, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, пiдлягають письмовому декларуванню.

     Порядок та умови здiйснення митного контролю та митного оформлення товарiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України в мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях, встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну фiнансову полiтику.

Лист ДМСУ (до 2012) № 10/1-2798-ЕП від 18.11.1998
Щодо оформлення вантажiв,що надiйшли на адреси кур'єрських служб
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-690-ЕП від 16.03.1999
Щодо ввезення та пересилання в Україну пластикових карток
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-998-ЕП від 06.04.1999
Наказ ДМСУ (до 2012) № 519 від 12.08.1999
Про затвердження Порядку пропуску вантажiв, якi перемiщуються мiжнародними кур'єрськими службами мiж Бориспiльською та Київською спецiалiзованою митни
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2823-ЕП від 06.09.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3090-ЕП від 29.09.1999
Щодо вивезення та пересилання з України пластикових карток
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4186-ЕП від 30.12.1999
Наказ КРМ № 294 від 13.04.2000
Про надання дозволу на проведення митного оформлення на митному посту "Жуляни" вантажів.
Наказ КРМ № 319 від 20.04.2000
Про продовження термінів тимчасового ввезення/вивезення речей громадян
Доручення КРМ № 48 від 21.04.2000
Щодо митного оформлення вантажів, які надходять чи відправляються через міжнародні кур'єрські служби з заявленою вартістю менш ніж еквівалент 100
Інше від 19.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-2881-ЕП від 08.08.2000
Щодо застосування ВТД
Лист ВР № 06-10/490 від 17.07.2000
Про оподаткування послуг міжнародної прискореної пошти
Наказ КРМ № 454 від 14.06.2000
Про мiсце розташування Вiддiлу по оформленню кур'єрських служб КРМ
Наказ ДМСУ (до 2012) № 405 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-3593-ЕП від 25.09.2000
Лист ДПАУ № 18412/7/16-1313 від 07.12.1999
Наказ КРМ № 856 від 19.10.2000
Про ствердження Технологiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень у вiддiлi по оформленню кур'єрських служб Київської регiональної митницi
Наказ Держкомзв'язку № 158 від 30.10.2000
Про внесення доповнення до наказу Держкомзв'язку України вiд 01.02.99 N 16
Доручення КРМ № 137 від 03.11.2000
Щодо митного оформлення вантажiв, якi надходять на адреси приватних осiб каналами кур'єрських служб
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/09-5080-ЕП від 25.12.2000
Наказ КРМ № 181 від 07.03.2001
Про внесення змiн до Технологiї контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень у вiддiлi по оформленню кур'єрських служб КРМ (наказом КРМ N 856)
Лист ДМСУ (до 2012) № 2/10-2600-ЕП від 24.05.2001
Щодо здiйснення медичного (санiтарного) огляду мiжнародних експрес-вiдправлень
Постанова КМУ № 1948 від 25.12.2002
Деякi питання здiйснення митного контролю товарiв та iнших предметiв, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон у мiжнародних поштових та експрес-вiдправленнях
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-35/13229-ЕП від 22.11.2006
Щодо класифiкацiї виду транспорту при перемiщеннi товарiв в мiжнародних експрес-вiдправленнях
Наказ КРМ № 1330 від 28.12.2006
Щодо перемiщення окремо розташованого пiдроздiлу "Ейр Експрес" вiддiлу митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень
Наказ КРМ № 95 від 31.01.2007
Про проведення експерименту щодо надання прав уповноваженим особам вiддiлу митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень на здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi
Висновок Мінюсту № 7/80 від 11.07.2007
Про скасування рiшення про державну реєстрацiю нормативно-правового акта
Наказ ДМСУ (до 2012) № 711 від 27.08.2007
Про скасування наказу Держмитслужби України
Наказ ДМСУ (до 2012) № 728 від 03.09.2007
Про затвердження Iнструкцiї з органiзацiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень, що перемiщуються (пересилаються) через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-9/10124-ЕП від 05.10.2007
Наказ КРМ № 870 від 15.10.2007
ро введення в дiю Тимчасової технологiї митного контролю та митного оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень та поштових вiдправлень та вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "ЕМS" у ВМОМПВ
Наказ КРМ № 871 від 15.10.2007
Про скасування наказiв Київської регiональної митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 31/22-04-6462-ЕП від 23.11.2007
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1 від 03.01.2008
Про включення центральних сортувальних станцiй до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 55 від 28.01.2008
Про включення центральної сортувальної станцiї до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй
Наказ Харківської митниці № 705 від 07.11.2007
Про втрату чинностi наказу Схiдної регiональної митницi вiд 28.11.2000 N 680
Наказ ДМСУ (до 2012) № 161 від 19.02.2008
Про включення центральної сортувальної станцiї до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй
Наказ ДМСУ (до 2012) № 228 від 13.03.2008
Про включення регiональних сортувальних станцiй до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй
Лист № 19/2-2112-ЕП від 23.05.2008
Про надання iнформацiї по МЄВ
Лист № 2-08/2376-ЕП від 22.05.2008
Про надання iнформацiї
Лист № 01/54-14-2675-ЕП від 22.05.2008
Лист № 21/3172-ЕП від 22.05.2008
Щодо оформлення мiжнародних експрес-вiдправлень
Лист № 20-38/3520-ЕП від 22.05.2008
Наказ ДМСУ (до 2012) № 234 від 18.03.2008
Про виключення центральної сортувальної станцiї з Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй
Наказ КРМ № 573 від 23.06.2008
Про втрату чинностi п 1.1. наказу Київської регiональної митницi вiд 15.10.07 N 870
Наказ ДМСУ (до 2012) № 587 від 26.06.2008
Про введення в дiю Тимчасової технологiчної схеми оброблення, митного контролю та митного оформлення вiдправлень мiжнародної прискореної пошти "EMS" в цеху обробки вiдправлень EMS держпiдприємства спецзв'язк
Наказ ДМСУ (до 2012) № 771 від 16.07.2008
Про включення центральної сортувальної станцiї до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/1-19/8498-ЕП від 31.07.2008
Щодо листа Держмитслужби України вiд 31.03.08 N 11/1-19/3565-ЕП
Наказ ДМСУ (до 2012) № 854 від 05.08.2008
Про включення центральної сортувальної станцiї до Реєстру центральних сортувальних станцiй, регiональних сортувальних станцiй

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.