Таможенный перевозчик

МИТНИЙ ПЕРЕВIЗНИК

     Цей iнститут не передбачений Митним кодексом України вiд 13.03.2012 N 4495-VI.

Наказ ДМСУ (до 2012) № 816 від 02.10.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 846 від 11.10.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ Одеської митниці № 247 від 28.07.2005
Порядок здiйснення контролю за дiяльнiстю пiдприємств, що надають посередницькi послуги в галузi митної справи в зонi дiяльностi Одеської митницi
Наказ № 556/99 від 31.10.2005
Про затвердження Технологiчної схеми взаємодiї вiддiлу у пунктi пропуску "Кучурган-залiзничний" митного поста "Роздiльна" Котовської митницi та посадових осiб станцiї Кучурган Одеської залiзницi
Наказ ДМСУ (до 2012) № 211 від 13.03.2007
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 535 від 26.06.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 708 від 28.07.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 774 від 18.08.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 951 від 07.10.2005
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1031 від 25.10.2005
Про анулювання лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1032 від 25.10.2005
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 56 від 26.01.2006
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 64 від 29.01.2007
Про переоформлення лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 65 від 29.01.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Інше від 25.12.2003
Наказ ДМСУ (до 2012) № 900 від 29.10.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 915 від 31.10.2007
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 947 від 09.11.2007
Про анулювання та видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1016 від 03.12.2007
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 270 від 08.04.2005
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 477 від 03.06.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 34/212 від 25.03.2004
Про затвердження Лiцензiйних умов провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 243 від 06.04.2004
Про затвердження Порядку видачi лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-16/5239-ЕП від 26.04.2004
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 146 від 03.03.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Лист ДМСУ (до 2012) № 25/2-9-19/3397-ЕП від 01.04.2005
Про анулювання лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 235 від 31.03.2005
Про анулювання лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 287 від 13.04.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 626 від 06.07.2005
Про внесення змiни до наказу Держмитслужби України вiд 03.06.05 N 477
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/5-19/10564-ЕП від 29.08.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1145 від 22.11.2005
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 214 від 23.03.2006
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 462 від 13.06.2006
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 463 від 13.06.2006
Про анулювання лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 682 від 10.08.2006
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 726 від 28.08.2006
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1048 від 27.11.2006
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-12/1784-ЕП від 01.11.2007
Щодо термiнового iнформування
Лист ДМСУ (до 2012) № 1-12/1980-ЕП від 29.11.2007
Щодо термiнового iнформування
Наказ ДМСУ (до 2012) № 238 від 19.03.2008
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 476 від 08.05.2008
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 660 від 20.06.2008
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 661 від 20.06.2008
Про анулювання лiцензiї митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 662 від 20.06.2008
Про анулювання лiцензiї митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 683 від 24.06.2008
Щодо переоформлення лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 855 від 05.08.2008
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 938 від 22.08.2008
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 940 від 22.08.2008
Про видачу копiї лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1426 від 18.12.2008
Про видачу лiцензiй на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника
Наказ ДМСУ (до 2012) № 1484 від 29.12.2008
Про видачу лiцензiї на провадження посередницької дiяльностi митного перевiзника

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.