Импорт

IМПОРТ

     Основнi документи, що регламентують:

     Роздiл IX Митного кодексу України;

     Закон України вiд 06.07.2005 N 2739-IV "Про деякi питання ввезення на митну територiю України та проведення першої державної реєстрацiї транспортних засобiв";

     Транспортнi засоби, що були зареєстрованi у вiдповiдних органах iноземних держав та ввозяться в Україну для постiйного користування, мають бути знятi з облiку у вiдповiдному органi iноземної держави.

     У Законi України вiд 06.07.2005 N 2739-IV зазначено, що митне оформлення з метою вiльного обiгу та першу державну реєстрацiю в Українi ввезених транспортних засобiв нових i таких, що були в користуваннi, або виготовлених в Українi здiйснюють за умови їх вiдповiдностi екологiчним нормам не нижче рiвня "ЄВРО-2" згiдно з технiчними регламентами та нацiональними стандартами (щонайменше за умови вiдповiдностi вимогам рiвня "В" ДСТУ UN/ECE R 49-02А,В:2002 або "B","C","D" ДСТУ UN/ECE R 83-03:2002.

     Документом, що засвiдчує вiдповiднiсть транспортних засобiв вимогам технiчних регламентiв та нацiональних стандартiв, є сертифiкат або iнший документ про пiдтвердження вiдповiдностi, виданий згiдно iз законодавством України, що вказує, якому саме рiвню екологiчних норм вiдповiдає за конструкцiєю транспортний засiб ("ЄВРО-2" - "ЄВРО-6" або iншому рiвню). Позначення рiвня екологiчних норм, якому вiдповiдає транспортний засiб, має бути внесено до свiдоцтва про реєстрацiю транспортного засобу.

     Мiсця здiйснення митного оформлення товарiв, що перемiщуються через митний кордон України громадянами, визначаються вiдповiдно до роздiлу XII Митного кодексу України.

Постанова КМУ № 146 від 16.02.1998
Про внесення змiн та доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України
Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-7487 від 14.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2710-ЕП від 11.11.1998
Щодо ввезення та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Постанова КМУ № 1014 від 06.07.1998
Про внесення доповнення до Правил ввезення транспортних засобiв на територiю України
Постанова КМУ № 129 від 04.02.1997
Про призупинення дiї пункту 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17 вересня 1996 р. N 1139
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Лист ДМКУ № 05/1027 від 05.08.1993
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Телетайпограма ДМКУ № Т-783 від 16.09.1994
Лист ДМКУ № 11/18-3893 від 12.09.1995
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6275 від 03.07.1997
Стосовно окремих випадкiв митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-627-ЕП від 01.04.1998
Про митне оформлення транспортних засобiв
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-843 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-074-ЕП від 11.01.1999
Лист ДМКУ № 01/3236 від 21.12.1992
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1030-ЕП від 08.04.1999
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Постанова КМУ № 1250 від 13.07.1999
Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2310-ЕП від 27.07.1999
Постанова КМУ вiд 13.07.99, N 1250 "Про порядок тимчасового транспортних засобiв на митну територiю України"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2583-ЕП від 17.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2659-ЕП від 25.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Наказ СРМ № 247 від 29.05.2001
Про проведення митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться в Україну громадянами при переселеннi на постiйне мiсце проживання
Наказ № 241 від 13.05.2005
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами, у секторi оформлення транспортних засобiв вантажного вiддiлу Глухiвської митницi
Наказ № 37 від 25.01.2006
Про внесення змiн до наказу Глухiвської митницi вiд 13.05.2005 N 241
Наказ № 77 від 13.07.2006
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3942-ЕП від 14.12.1999
Про визначення року виготовлення транспортного засобу
Постанова КМУ № 218 від 04.02.2000
Про внесення змiни i доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 31 травня 1994 р. N 341
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-564-ЕП від 23.02.2000
Щодо змін і доповнень до Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1719-ЕП від 12.05.2000
Про відчуження на митній території України транспортних засобів
Постанова КМУ № 958 від 14.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2344-ЕП від 27.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобiв
Наказ Мінтрансу № 225 від 10.05.2000
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Інше від 08.07.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-2655-ЕП від 21.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6636 від 24.07.2000
Про доведення наказу Мiнтрансу України вiд 10.05.2000 N 225
Наказ ДМСУ (до 2012) № 406 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобiв, увезених на територiю України громадянами для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-3121-ЕП від 27.08.2000
Наказ КРМ № 680 від 05.09.2000
Про впорядкування та посилення контролю за визначенням митної вартостi транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3507-ЕП від 20.09.2000
Щодо митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами, які переїжджають на ПМП в Україну

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.