Временный ввоз

ТИМЧАСОВЕ ВВЕЗЕННЯ

     Особливостi тимчасового ввезення громадянами транспортних засобiв особистого користування та транспортних засобiв комерцiйного призначення на митну територiю України визначенi статтею 380 Митного кодексу України.

Постанова КМУ № 341 від 31.05.1994
Про затвердження Правил ввезення транспортних засобів на територію України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2711-ЕП від 11.11.1998
Про митне оформлення транспортних засобiв при ввезеннi в Україну для тимчасового користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2710-ЕП від 11.11.1998
Щодо ввезення та митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв
Лист ДМКУ № 11/1-3044 від 07.07.1994
Постанова КМУ № 793 від 20.07.1996
Про вдосконалення порядку тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Постанова КМУ № 1388 від 07.09.1998
Про затвердження Порядку державної реєстрацiї (перереєстрацiї), зняття з облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв тощо
Наказ ДМКУ № 253 від 13.06.1995
Про затвердження правил митного оформлення транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
Лист ДМКУ № 05/645 від 04.04.1994
Про iдентифiкацiйний номер
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/2-295 від 15.01.1997
Про класифiкацiю автомобiлiв iз змiнами в конструкцiї
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/6-6275 від 03.07.1997
Стосовно окремих випадкiв митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/3-843 від 26.01.1998
Лист ДМСУ (до 2012) № 19/1-2202-ЕП від 21.09.1998
Щодо оформлення декларацiї МД-7
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-074-ЕП від 11.01.1999
Лист ДМКУ № 01/3236 від 21.12.1992
Постанова КМУ № 341 від 20.03.1998
Про внесення доповнення до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 липня 1996 р. N 793
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1305-ЕП від 04.05.1999
Про ввезення громадянами в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування
Постанова КМУ № 637 від 19.04.1999
Про внесення змiн i доповнень до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 7 вересня 1998 р. N 1388
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2131-ЕП від 13.07.1999
Постанова КМУ № 1250 від 13.07.1999
Про порядок тимчасового ввезення транспортних засобiв на митну територiю України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2310-ЕП від 27.07.1999
Постанова КМУ вiд 13.07.99, N 1250 "Про порядок тимчасового транспортних засобiв на митну територiю України"
Наказ ДМСУ (до 2012) № 393 від 25.06.1999
Про затвердження Правил митного оформлення транспортних засобiв, номерних вузлiв та агрегатiв, що перемiщуються через митний кордон України
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2415-ЕП від 04.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2498-ЕП від 10.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 13/1-2583-ЕП від 17.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2659-ЕП від 25.08.1999
Указ ПУ № 1072/99 від 25.08.1999
Про скасування постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13 липня 1999 року N 1250
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1096 від 02.08.1999
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3109-ЕП від 30.09.1999
Щодо митного оформлення транспортних засобiв
Наказ № 241 від 13.05.2005
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами, у секторi оформлення транспортних засобiв вантажного вiддiлу Глухiвської митницi
Наказ № 37 від 25.01.2006
Про внесення змiн до наказу Глухiвської митницi вiд 13.05.2005 N 241
Наказ № 77 від 13.07.2006
Про затвердження Технологiчної схеми митного контролю та митного оформлення транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України у секторi митного оформлення N 1 Ягорлицької митницi
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-3234-ЕП від 11.10.1999
Щодо голографiчного захисту результатiв митного оформлення транспортних засобiв iндивiдуального користування
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-1307-ЕП від 13.04.2000
Про ввезення громадянами в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Закон України ВР № 986-XIV від 16.07.1999
Про внесення змiн до деяких законiв України щодо фiнансування дорожнього господарства
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-1719-ЕП від 12.05.2000
Про відчуження на митній території України транспортних засобів
Постанова КМУ № 958 від 14.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобів, увезених на територію України громадянами для тимчасового користування під зобов'язання про зворотне вивезення
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-2344-ЕП від 27.06.2000
Про митне оформлення транспортних засобiв
Наказ Мінтрансу № 225 від 10.05.2000
Про затвердження Порядку отримання дозволу на ввезення на територiю України для постiйного користування механiчних транспортних засобiв, виготовлених 8 i бiльше рокiв тому
Інше від 08.07.2002
Лист ДМСУ (до 2012) № 14/3-2655-ЕП від 21.07.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 11/4-6636 від 24.07.2000
Про доведення наказу Мiнтрансу України вiд 10.05.2000 N 225
Наказ ДМСУ (до 2012) № 406 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку митного оформлення транспортних засобiв, увезених на територiю України громадянами для тимчасового користування пiд зобов'язання про зворотне вивезення
Наказ ДМСУ (до 2012) № 407 від 26.07.2000
Про затвердження Порядку заповнення декларацiї форми МД-7 на ввезення/вивезення транспортного засобу iндивiдуального користування, номерного вузла чи агрегату
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/2-3121-ЕП від 27.08.2000
Наказ КРМ № 680 від 05.09.2000
Про впорядкування та посилення контролю за визначенням митної вартостi транспортних засобiв, якi перемiщуються через митний кордон України i належать громадянам
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3507-ЕП від 20.09.2000
Щодо митного оформлення транспортних засобів, що ввозяться громадянами, які переїжджають на ПМП в Україну
Наказ ДМСУ (до 2012) № 490 від 06.09.2000
Про затвердження Положення про порядок здiйснення контролю за доставкою в митницi призначення транспортних засобiв iндивiдуального користування, знятих з облiку в реєстрацiйних органах iноземних держав
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/3-3690-ЕП від 02.10.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/4-4362-ЕП від 14.11.2000
Лист ДМСУ (до 2012) № 09/1-4863-ЕП від 13.12.2000
Щодо оформлення митних декларацiй форми МД-7

Страницы

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.