Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 15 березня 1999 р. N 369


Про внесення змiн i доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Внести до Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30 червня 1998 р. N 984 "Про порядок продажу товарiв безмитними магазинами" (Офiцiйний вiсник України, 1998 р., N 26, ст. 951 ), такi змiни i доповнення:

     1) абзац третiй пункту 5 викласти у такiй редакцiї:

     "торгiвельний зал (торгiвельнi зали), до складу якого входять бари та пункти громадського харчування";

     2) пункт 7 викласти у такiй редакцiї:

     "7. Товари можуть знаходитися у безмитному магазинi протягом 3 рокiв з дня надходження, крiм товарiв з обмеженим строком зберiгання";

     3) пункт 8 пiсля абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змiсту:

     "для передачi за договорами комiсiї з метою продажу на бортах повiтряних суден мiжнародного класу, якi здiйснюють регулярнi мiжнароднi рейси на пiдставi мiжурядових угод про повiтряне сполучення, у порядку, визначеному Держмитслужбою".

     У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

     2. Доповнити роздiл "Для повiтряного сполучення" перелiку пунктiв пропуску на митному кордонi України, через якi ввозяться з метою iмпорту та транзиту, а також вивозяться алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з ГС 22.03 00, 22.04 - 22.08, 24.02 10000, 24.02 20000, 24.03 10000, 24.03 99100, на якi встановлено акцизний збiр, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443, N 20, ст. 566; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 5, с. 143, число 18, с. 106, число 28, с. 111, число 52, с. 154; 1998 р., N 1, ст. 11, N 42, ст. 1550), iз доповненнями, внесеними постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 11 грудня 1996 р. N 1473 та вiд 12 сiчня 1999 р. N 29, словами "аеропорти Бориспiль, Сiмферополь, Одеса, Харкiв, Львiв, Донецьк, Днiпропетровськ (тiльки для перемiщення товарiв, призначених для споживання пасажирами та екiпажем суден мiжнародного класу, i зразкiв товарiв на мiжнароднi виставки)".

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.