ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.03.99 N 11/4-2987

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику Iнформацiйно - аналiтичного митного управлiння


До листа вiд 18.02.99 N 11/3-1861

     У зв'язку iз запитами митних установ щодо застосування положень листа вiд 18.02.99 N 11/3-1861 в частинi заповнення гр. 36 ВМД при митному оформленнi вантажiв в межах Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про виробничу кооперацiю вiд 24.04.98, Державна митна служба надає роз'яснення.

     Вiдповiдно до повiдомлення Мiнiстерства економiки вiд 11.12.98 N 62-21/50, Угода мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про виробничу кооперацiю вiд 24.04.98 не вiдноситься до Угоди про загальнi умови i механiзм пiдтримки розвитку виробничої кооперацiї пiдприємств i галузей держав-членiв СНД (Ашхабадська Угода) вiд 23.12.93. В той же час для реалiзацiї положень Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про виробничу кооперацiю вiд 24.04.98 застосовується порядок передбачений п. 7 "Положення про порядок поставок i митного оформлення продукцiї за виробничою кооперацiєю пiдприємств i галузей держав-учасниць СНД", затверджений постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 18.05.94 N 323.

     Статтею 3 Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про виробничу кооперацiю вiд 24.04.98 передбачено звiльнення товарiв (продукцiї), яка поставляється за контрактами виробничої кооперацiї в межах даної Угоди вiд сплати податку на додану вартiсть та акцизного збору. Звiльнення вiд сплати iнших платежiв, в тому числi ввiзного та вивiзного мита зазначеною Угодою не передбачено.

     Виходячи iз викладеного вище тимчасово, до внесення змiн до наказу Державної митної служби України "Про введення нових класифiкаторiв видiв митних та iнших платежiв, видiв митних послуг, звiльнень вiд сплати митних та iнших платежiв" вiд 30.01.98 N 40, iз змiнами та доповненнями внесеними до нього, гр. 36 ВМД у даному випадку заповнюється наступним чином:

     "../86/86"- Товари звiльненi вiд сплати акцизного збору/ податку на додану вартiсть вiдповiдно до Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про виробничу кооперацiю вiд 24.04.98.

     Стягнення мита при митному оформленнi поставок в межах Угоди мiж Урядом Росiйської Федерацiї та Кабiнетом Мiнiстрiв України про виробничу кооперацiю вiд 24.04.98 здiйснюється на загальних пiдставах.

     Абзац 3 листа Державної митної служби вiд 18.02.99 N 11/3-1861 стосовно заповнення гр. 36 ВМД вважати таким, що втратив чиннiсть.

Заступник Голови Служби О. Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.