УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про змiни та визнання такими, що втратили чиннiсть, деяких актiв Президента України

     У зв'язку з прийняттям Конституцiї України постановляю:

     1. Затвердити змiни, що вносяться до актiв Президента України (додаються).

     2. Визнати такими, що втратили чиннiсть, акти Президента України згiдно з перелiком, що додається.

Президент України Л. КУЧМА

м. Київ
27 сiчня 1999 року
N 70/99

 

Затверджено
Указом Президента України
вiд 27 сiчня 1999 року N 70/99

ПЕРЕЛIК
актiв Президента України, що втратили чиннiсть
(витяг)

     47. Указ Президента України вiд 30 червня 1995 року N 499 "Про справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв".

     48. Указ Президента України вiд 7 липня 1995 року N 561 "Про забезпечення збирання та переробки вiдходiв i лому дорогоцiнних металiв та дорогоцiнного камiння".

     51. Указ Президента України вiд 2 грудня 1995 року N 1120 "Про змiни до Указу Президента України вiд 7 липня 1995 року N 561".

     55. Указ Президента України вiд 31 травня 1996 року N 392 "Про впорядкування справляння податку на добавлену вартiсть з iмпортних товарiв".

Глава Адмiнiстрацiї Президента України М. БIЛОБЛОЦЬКИЙ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.