ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.09.2001 р. N 1/09-4623-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про безмитнi магазини в автомобiльних та залiзничних пунктах пропуску

     Iнформуємо, що згiдно з пунктом 2 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.06.2001 N 742 "Про внесення змiни до Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами" (надiслано на митницi листом Держмитслужби вiд 26.07.2001 N 4/09-3728-ЕП) безмитнi магазини, розташованi в пунктах пропуску через державний кордон України для автомобiльного та залiзничного сполучення, провадять свою дiяльнiсть у митному режимi безмитного магазину до 1 жовтня 2001 року. Починаючи з цiєї дати згаданi магазини повиннi здiйснювати свою дiяльнiсть в зонах митного контролю пунктiв пропуску через державний кордон України на загальних засадах дiяльностi пiдприємств роздрiбної торгiвлi. При цьому товари, що знаходяться у цих магазинах, з 1 жовтня поточного року повиннi бути задекларованi їх власниками до iншого митного режиму згiдно з пунктом 8 Положення про порядок продажу товарiв безмитними магазинами, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.06.98 N 984.

     Прошу провести роз'яснювальну роботу щодо продовження подальшого розмiщення зазначених магазинiв у зонах митного контролю пунктiв пропуску через державний кордон України для автомобiльного та залiзничного сполучення та про змiни лише режиму оподаткування товарiв, що ввозяться для реалiзацiї в цих магазинах.

     Про вжитi заходи iнформувати Держмитслужбу в термiн до 10.10.2001.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.