КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
Київ

вiд 12 жовтня 2001 р. N 477-р


Про митне оформлення товарiв, що надходять в Україну вiдповiдно до Угоди про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду
(Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар)

     Вiдповiдно до Угоди про грант Всесвiтнього екологiчного траст-фонду (Проект вилучення речовин, що руйнують озоновий шар) мiж Україною та Мiжнародним банком реконструкцiї та розвитку, що виступає як впроваджувальна установа Трастового фонду Всесвiтнього екологiчного фонду, Держмитслужбi на пiдставi вiдповiдної довiдки Мiнекономiки та з питань європейської iнтеграцiї здiйснювати митне оформлення товарiв, крiм пiдакцизних, що надходять на митну територiю України в рамках зазначеного проекту, без справляння мита, податку на додану вартiсть та митних зборiв.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 33

Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.