КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 27 лютого 1999 р. N 276

 
Про заходи щодо державної пiдтримки космiчної дiяльностi

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2001 року N 131,
вiд 24 жовтня 2001 року N 1394,
вiд 13 грудня 2001 року N 1648,
вiд 16 грудня 2004 року N 1683,
вiд 15 лютого 2006 року N 152

     На виконання Закону України "Про державну пiдтримку космiчної дiяльностi" Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

(вступна частина в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131)

     1. Пункт 1 втратив чиннiсть

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131, вiд 24.10.2001 р. N 1394, втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)

     3. Пункт 3 втратив чиннiсть

(пункт 3 iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131, втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)

     4. Нарахування прискореної амортизацiї проводиться суб'єктами космiчної дiяльностi пооб'єктно на тi основнi фонди групи 3, що застосовуються для виробництва продукцiї, пов'язаної з космiчною дiяльнiстю.

     5. Нарахування щорiчної 20-вiдсоткової норми прискореної амортизацiї основних фондiв групи 3 проводиться починаючи з 1 сiчня 1999 р. на залишкову вартiсть основних фондiв цiєї групи, введених в дiю до 1 сiчня 1999 р., а також на первiсну вартiсть основних фондiв цiєї групи, якi вводяться в дiю пiсля 1 сiчня 1999 року.

     6. Пункт 6 втратив чиннiсть

(пункт 6 в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131, втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)

     7. Пункт 7 втратив чиннiсть

(постанову доповнено пунктом 7 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131, пункт 7 втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)

     8. Пункт 8 втратив чиннiсть

(постанову доповнено пунктом 8 згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131, пункт 8 втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)
Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Iнд. 30

 

Додаток 1
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 1999 р. N 276
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2004 р. N 1683

ПЕРЕЛIК
та обсяги товарiв (включаючи агрегати, системи та комплектувальнi вироби для космiчних комплексiв, космiчних ракет-носiїв, космiчних апаратiв i наземних сегментiв космiчних систем), що ввозяться на митну територiю України для виробництва космiчної технiки, згiдно з яким ввiзне мито i податок на додану вартiсть не справляються у перiод до 1 сiчня 2009 р., якщо такi товари не виготовляються на територiї України

Додаток 1 втратив чиннiсть

(додаток 1 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 24.10.2001 р. N 1394, вiд 16.12.2004 р. N 1683, втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)
Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ

 

Додаток 2
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 1999 р. N 276
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 16 грудня 2004 р. N 1683)

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв космiчної дiяльностi, операцiї яких з ввезення на митну територiю України товарiв за перелiком, визначеним у додатку 1, звiльняються на перiод до 1 сiчня 2009 р. вiд обкладення податком на додану вартiсть

Додаток 2 втратив чиннiсть

(додаток 2 у редакцiї постанов Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131, вiд 16.12.2004 р. N 1683, втратив чиннiсть згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15.02.2006 р. N 152)

 

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А. ТОЛСТОУХОВ

 

Додаток 3
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 1999 р. N 276

ПЕРЕЛIК суб'єктiв космiчної дiяльностi та розмiри земельних дiлянок, що звiльняються вiд сплати земельного податку в 1999 роцi

Код ЄДРПОУ Найменування пiдприємства Мiсцезнаходження Розмiр земельної дiлянки, гектарiв
14308368 ВО "Пiвденний
машинобудiвний завод"
320059, м.
Днiпропетровськ,
вул. Криворiзька, 3
  687,4
14310170 Павлоградський
механiчний завод
323000, м. Павлоград,
вул. Стельмаха, 10
 11128,4
14308730 ВО "Комунар" 310070, м. Харкiв,
вул. Рудика, 1
 56,4087
14309669 ВО "Київприлад" 252180, м. Київ,
вул. Гарматна, 2
  14,47
14308262 Харкiвський завод
електроапаратури
310139, м. Харкiв,
вул. Лозiвська, 5
  15,6
24586045 ДП "Київський
радiозавод"
253096, м. Київ,
вул. Бориспiльська, 9
 22,9344
24582136 ДП "Елiкон" 253096, м. Київ,
вул. Бориспiльська, 9
 0,0259
24385174 ДП "Гарантспецсервiс" 253096, м. Київ,
вул. Бориспiльська, 9
 0,0953
4309830 Науково-дослiдний i
проектний iнститут
"Союз"
310648, м. Харкiв,
просп. Гагарiна, 168
 0,4704
14313062 АТ "Хартрон" 310070, м. Харкiв,
вул. Академiка
Проскури, 1
    44
  в тому числi
"Хартрон-Спарк" i
"Хартрон-Елтiка"
330035, м. Запорiжжя,
вул. Ленiна, 166
    7,4
14309534 АТ "Науково-дослiдний
iнститут
радiотехнiчних
вимiрювань"
310054, м. Харкiв,
вул. Академiка
Павлова, 271
 9,5785
21607389 АТ "Науково-виробничий
комплекс "Курс"
253096, м. Київ,
вул. Бориспiльська, 9
  0,929
24102142 АТ "Приладобудiвний
завод електронного
машинобудування i
зв'язку"
253096, м. Київ,
вул. Бориспiльська, 9
  1,41
04833760 АТ "Науково-виробниче
пiдприємство "Орбiта"
320057, м.
Днiпропетровськ,
вул. Панiкахi, 2
 0,1271
14307392 АТ "Чернiгiвський
завод радiоприладiв"
250030, м. Чернiгiв,
вул. Одинцова, 25
  170,5
14311577 АТ "Український
науково-дослiдний
iнститут технологiї
машинобудування"
320054, м.
Днiпропетровськ,
просп. Кiрова, 46
    1,5
14310589 Науково-дослiдний
технологiчний iнститут
приладобудування
310010, м. Харкiв,
вул. Примакова, 40/42
  2,807
00014182 Нацiональний центр
управлiння та
випробування космiчних
засобiв
334320, м. Євпаторiя,
19
 167,47
Пiвнiчний регiональний
центр спецiального
контролю
Київська область,
смт Макарiв-1
  14,06
Пiвденний регiональний
центр спецiального
контролю
Одеська область,
м. Балта
    187
Захiдний регiональний
центр спецiального
контролю
Хмельницька область,
с. Ластiвцi
Кам'янець-Подiльського
району
  42,25
Центральний пункт
обробки спецiальної
iнформацiї та контролю
навiгацiйного поля
Хмельницька область,
м. Дунаївцi
  283,0
Регiональний пункт
прийому та обробки
спецiальної
iнформацiї
Львiвська область,
м. Винники
    2,8
14313369 Центр контролю
космiчного простору
Автономна Республiка
Крим,
с. Шкiльне
Сiмферопольського
району
  166,3
14253495 Днiпровський проектний
iнститут загального
машинобудування
320008, м.
Днiпропетровськ,
вул. Театральна, 6
  1,038
24228794 Державне
науково-виробниче
пiдприємство "Обрiй"
250000, м. Чернiгiв,
а/с 18
  58,08
Нацiональний центр
аерокосмiчної освiти
молодi
320005, м.
Днiпропетровськ,
просп. Гагарiна, 26
  1,67

 

Мiнiстр
Кабiнету Мiнiстрiв України
А. ТОЛСТОУХОВ

 

Додаток 4
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 1999 р. N 276

ПЕРЕЛIК
суб'єктiв космiчної дiяльностi, для яких встановлюється 500-денний термiн розрахункiв за експортно-iмпортними операцiями

Додаток 4 втратив чиннiсть

(згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 лютого 2006 року N 152)

 

Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України А. ТОЛСТОУХОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 27 лютого 1999 р. N 276
(у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 7 лютого 2001 р. N 131)

 

ПОСВIДЧЕННЯ N ____
на ввезення товарiв для виробництва космiчної технiки суб'єктами космiчної дiяльностi

 

     1. Видано Нацiональним космiчним агентством України суб'єкту космiчної дiяльностi

 
(назва, код згiдно з ЄДРПОУ)

(лiцензiя на право провадження космiчної дiяльностi, видана ___ _______ ____ р. N ___)

     2. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 1999 р. N 276 для виконання контракту (договору) вiд ___ ________ _____ р. N ____, укладеного мiж суб'єктом космiчної дiяльностi

 
(назва, код згiдно з ЄДРПОУ)
та  
(назва, код згiдно з ЄДРПОУ)

     вiд сплати ввiзного мита i обкладення податком на додану вартiсть звiльняються такi товари:

Код товару згiдно
з УКТ ЗЕД
Найменування товару Одиниця вимiру Кiлькiсть


     3. Вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 27 лютого 1999 р. N 276 для виконання контракту (договору) вiд ___ _________ ___ р. N ____, укладеного мiж суб'єктом космiчної дiяльностi

 
(назва, код згiдно з ЄДРПОУ)
та  
(назва, код згiдно з ЄДРПОУ)

     вiд сплати ввiзного мита звiльняються такi товари:

Код товару
згiдно з УКТ ЗЕД
Найменування товару Одиниця вимiру Кiлькiсть

 

Генеральний директор НКАУ _________________ ____________________
(пiдпис) (прiзвище, iнiцiали)

     МП

(зразок посвiдчення у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.02.2001 р. N 131, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.12.2001 р. N 1648)
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.