ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.03.99 N 10/1-904-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно змiн до листа Держмитслужби вiд 22.05.97 N 11/6-4632

     До прийняття нового Митного кодексу України та з метою визначення єдиного механiзму здiйснення митними органами митного контролю та митного оформлення товарiв, що пiдлягають знищенню, абзац перший листа Держмитслужби вiд 22.05.97 N 11/6-4632 вважати таким, що втратив чиннiсть.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.