ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.03.99 N 19/1-908-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про тимчасовий механiзм повернення митних платежiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 16 серпня 1999 року N 14/1-2559-ЕП

     Вiдповiдно до пункту 5 наказу Держмитслужби вiд 23.02.99 N 111 повiдомляємо, що Держмитслужбою поданi до Кабiнету Мiнiстрiв України пропозицiї про внесення змiн до Положення про державне казначейство, затвердженого постановою КМ України вiд 31.07.95 N 590.

     До вирiшення цього питання Кабiнетом Мiнiстрiв України пропонуємо нижченаведений тимчасовий механiзм повернення митних платежiв у разi винесення судовими органами рiшень про їх повернення власнику.

     1. Повернення митних платежiв проводиться митними органами за рахунок поточного залишку цих платежiв на їх рахунках. Суб'єктам ЗЕД суми надмiрно сплачених митних платежiв можуть також зараховуватися в рахунок майбутнiх платежiв за їх згодою.

     Повернення митних платежiв може проводитися також органами державного казначейства в порядку, передбаченому для повернення конфiскованої валюти (спiльний наказ Мiнiстерства фiнансiв та НБУ вiд 18.12.95 N 202/122, наказ Мiнiстерства фiнансiв вiд 01.08.96 N 161).

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть.

(згiдно з листом Державної митної служби України вiд 16.08.99 р. N 14/1-2559-ЕП)

     3. Судовi витрати позивачам у разi задоволення їх позовних вимог вiдшкодовуються за рахунок iнших поточних витрат за кодом бюджетної класифiкацiї - 1157.

В.о.Голови Служби О.Б.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.