ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

16.08.99 N14/1-2559-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


     Враховуючи роз'яснення Вищого арбiтражного суду України щодо механiзму повернення надмiру стягнутих платежiв, вважати таким, що втратив чиннiсть пункт 2 листа Держмитслужби вiд 26.03.99 N 19/1-908-ЕП.

В.о. Голови Служби О.Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.