Документ скасований: Наказ ДМСУ (до 2012) № 876 від 19.09.2005

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ

07.12.2001 р. N 791


Про посилення контролю за перемiщенням через митний кордон України транспортних засобiв

     У зв'язку з уведенням у дiю Порядку здiйснення митного контролю та митного оформлення окремих транспортних засобiв, що ввозяться громадянами на митну територiю України, затвердженого наказом Держмитслужби України вiд 12.10.2001 N 664 i зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 14.11.2001 за N 949/6140 (далi - Порядок),

     НАКАЗУЮ:

     1. При оформленнi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАi МВС України внутрiшня митниця, крiм перевiрки вiдповiдностi фактичних даних транспортного засобу даним, зазначеним у копiї Акта про проведення митного огляду транспортного засобу i поданих документах, обов'язково перевiряє повноту нарахування митних та iнших обов'язкових платежiв (визначення митної вартостi, правильнiсть застосування ставок мита, акцизного збору тощо).

     2. У разi виявлення порушень з боку посадових осiб митницi оформлення внутрiшня митниця готує iнформацiйне повiдомлення для проведення митницею оформлення (регiональною митницею) перевiрки законностi митного оформлення транспортного засобу та для вжиття вiдповiдних заходiв до посадових осiб, що здiйснили митне оформлення.

     3. Транспортний засiб, у даних про який посадовими особами внутрiшньої митницi встановлено будь-якi розбiжностi (крiм фактiв порушень митних правил), не затримується й оформлюється вiдповiдно до роздiлу 4 Порядку.

     4. Начальникам митних органiв (митниць оформлення) узяти пiд особистий контроль проведення перевiрок за iнформацiйними повiдомленнями внутрiшнiх митниць та органiзацiю вiдповiдних заходiв щодо усунення виявлених порушень з обов'язковим залученням для проведення перевiрок пiдроздiлiв власної безпеки.

     5. Управлiнню справами (Карпенко В.П.) забезпечити тиражування та розсилку цього наказу до митних органiв.

     6. Начальникам регiональних митниць, митниць довести цей наказ до вiдома особового складу та забезпечити його неухильне виконання.

     7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Служби Пашка П.В.

Голова Служби М.М.Каленський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.