Документ скасований: Указ ПУ № 582/2011 від 12.05.2011

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про внесення змiн до пункту 10 Положення про Державну митну службу України

     Внести змiни до пункту 10 Положення про Державну митну службу України, затвердженого Указом Президента України вiд 24 серпня 2000 року N 1022 "Питання Державної митної служби України", виклавши його в такiй редакцiї:

     "10. Для погодженого вирiшення питань, що належать до компетенцiї Держмитслужби України, обговорення найважливiших напрямiв її дiяльностi в Держмитслужбi України утворюється колегiя у складi Голови (голова колегiї), заступникiв Голови за посадою, працiвникiв Держмитслужби України та iнших митних органiв.

     Членiв колегiї затверджує i увiльняє вiд виконання обов'язкiв Кабiнет Мiнiстрiв України за поданням Голови.

     У засiданнях колегiї можуть брати участь представники Адмiнiстрацiї Президента України, Секретарiату Кабiнету Мiнiстрiв України та за запрошенням Держмитслужби України - представники Верховної Ради України.

     Рiшення колегiї проводяться в життя наказами Держмитслужби України".

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
19 грудня 2001 року
N 1232/2001

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.