КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
Київ

вiд 28 грудня 2001 р. N 1788


Про внесення змiн до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 р. N 198

     З метою спрощення процедури проходження пунктiв пропуску через державний кордон Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 20 березня 1995 р. N 198 "Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон" (ЗП України, 1995 р., N 6, ст. 143; Офiцiйний вiсник України, 1997 р., число 28, с. 96):

     а) пiсля слiв "транспортних засобiв" словами "(крiм легкових автомобiлiв)";

     б) абзацами такого змiсту:

     "Пiд час транзитних перевезень екологiчний контроль вантажiв здiйснюється:

     у мiсцях їх перевантаження на територiї України;

     у пунктах пропуску через державний кордон у разi перевезення небезпечних речовин i небезпечних вiдходiв".

     2. Ця постанова набирає чинностi з дня опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України А.КIНАХ

Iнд. 33

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.