Документ скасований: Постанова КМУ № 869 від 23.09.2020

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 20 березня 1995 р. N 198


Про здiйснення екологiчного контролю в пунктах пропуску через державний кордон

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 червня 1997 року N 704,
вiд 28 грудня 2001 року N 1788,
вiд 29 березня 2002 року N 433,
вiд 21 травня 2009 року N 499,
вiд 5 жовтня 2011 року N 1030,
вiд 7 серпня 2013 року N 748,
вiд 13 жовтня 2015 року N 953,
вiд 6 червня 2018 року N 455

     Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Державнiй екологiчнiй iнспекцiї забезпечити здiйснення у пунктах пропуску через державний кордон:

     1) екологiчного контролю (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю посадовими особами митних органiв у формi попереднього документального контролю) повiтряних та наземних транспортних засобiв (крiм легкових автомобiлiв), товарiв згiдно з перелiком, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.

     Екологiчний контроль водних транспортних засобiв здiйснюється у разi, коли iз судна скидаються видимi плавучi частки або виникають видимi слiди нафти, нафтовмiсних або iнших забруднюючих речовин у районi скидання, що призвело до фактичного погiршення якостi води вiдповiдно до фонових показникiв якостi води в районi водокористування;

     2) радiологiчного контролю товарiв, що визначаються Кабiнетом Мiнiстрiв України, наземних транспортних засобiв (крiм легкових автомобiлiв та наземних транспортних засобiв, щодо яких комплексами автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв не виявлено перевищення природного радiацiйного фону).

     Комплекси автоматизованого контролю за перемiщенням радiоактивних речовин та ядерних матерiалiв повиннi автоматично оповiщувати про перевищення природного радiацiйного фону (в мiсцi встановлення) за гамма-випромiнюванням на 20 вiдсоткiв та виявлення нейтронного випромiнюванням.

     Екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон здiйснюється державним iнспектором з охорони навколишнього природного середовища (крiм випадкiв здiйснення екологiчного контролю у формi попереднього документального контролю).

     Плата за здiйснення екологiчного контролю, в тому числi радiологiчного, включається до складу єдиного збору в пунктах пропуску через державний кордон у розмiрi, визначеному законодавством. Забороняється вимагати вiд суб'єктiв господарювання внесення будь-яких iнших платежiв, зокрема перерахування внескiв до рiзних фондiв.

     Пiд час транзитних перевезень екологiчний контроль вантажiв здiйснюється:

     у мiсцях їх перевантаження на територiї України;

     у пунктах пропуску через державний кордон у разi перевезення небезпечних речовин i небезпечних вiдходiв.

(пункт 1 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.12.2001р. N 1788, вiд 29.03.2002р. N 433, вiд 21.05.2009р. N 499, вiд 05.10.2011р. N 1030, вiд 07.08.2013р. N 748, у редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.10.2015р. N 953)

     2. Затвердити перелiк пунктiв пропуску через державний кордон, на яких здiйснюватиметься екологiчний контроль, з поетапним введенням у дiю в 1995 - 2000 роках згiдно з додатком.

     3. Державному митному комiтетовi, Мiнiстерству транспорту, Державному комiтетовi у справах охорони державного кордону України разом з виконкомами обласних Рад народних депутатiв видiлити службовi примiщення площею до 20 кв. метрiв на дiючих та новостворюваних митницях для працiвникiв служби екологiчного контролю.

     4. Мiнiстерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки у мiсячний термiн розробити Положення про екологiчний контроль у пунктах пропуску через державний кордон.

Виконуючий обов'язки Прем'єр-мiнiстра України Є. МАРЧУК

 

Додаток
до постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 20 березня 1995 р. N 198
(в редакцiї постанови Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 28 червня 1997 р. N 704)

ПЕРЕЛIК
пунктiв пропуску через державний кордон, у яких здiйснюватиметься екологiчний контроль

  Назва пункту пропуску Вид пункту пропуску Статус пункту пропуску Чисельнiсть працiвникiв Тривалiсть роботи пункту
1997 рiк
Автономна Республiка Крим Сiмферополь-аеропорт авiацiйний мiжнародний 4 цiлодобово
Аеродром Кача - " - мiждержавний 4 - " -
Ялтинський морський торговельний порт пасажирський мiжнародний 3 - " -
Феодосiйський морський торговельний порт вантажний - " - 3 - " -
Севастопольський морський торговельний порт пасажирський, вантажний - " - 4 - " -
Севастопольський морський рибний порт вантажний - " - 4 - " -
Керченський морський порт Камиш-Бурун - " - - " - 6 - " -
Керченський рибний порт - " - - " - 4 8 годин
Керченський морський торговельний порт - " - - " - 4 цiлодобово
Автономна Республiка Крим Євпаторiйський морський порт пасажирський, вантажний мiжнародний 3 цiлодобово
Порт "Чорноморськ" спецiальнi перевезення - " - 3 - " -
Крим поромна переправа - " - 5 - " -
Областi:          
Вiнницька Вiнниця-аеропорт авiацiйний мiждержавний 3 8 годин
Могилiв-Подiльський залiзничний мiжнародний 5 цiлодобово
Могилiв-Подiльський автомобiльний - " - 5 - " -
Студене (Болган) - " - - " - 5 - " -
Бронниця - " - мiждержавний 6 - " -
Ямпiль поромна переправа мiжнародний 4 - " -
Цекинiвка - " - - " - 4 - " -
Волинська Заболоття залiзничний - " - 5 - " -
Ягодин - " - - " - 5 - " -
Устилуг автомобiльний мiждержавний 8 - " -
Дольськ - " - - " - 3 8 годин
Пiща - " - - " - 4 цiлодобово
Пулемець - " - мiжнародний 3 8 годин
Доманове - " - - " - 8 цiлодобово
Ягодин автомобiльний, пiшохiдний мiжнародний, мiсцевий 8 - " -
Днiпропетровська Днiпро авiацiйний мiжнародний 3 8 годин
Кривий Рiг-аеропорт - " - - " - 3 - " -
Донецька Донецьк-аеропорт - " - - " - 3 - " -
Марiупольський морський торговельний порт вантажний - " - 6 цiлодобово
Донецька Марiупольський морський порт комбiнату "Азовсталь" вантажний мiжнародний 4 цiлодобово
Квашине (з пунктом контролю Iловайськ) залiзничний - " - 6 - " -
Маринiвка автомобiльний мiждержавний 4 - " -
Новоазовськ - " - мiжнародний 3 8 годин
Успенка - " - - " - 3 - " -
Житомирська Виступовичi залiзничний - " - 5 цiлодобово
- " - автомобiльний мiждержавний 5 - " -
Майдан Копищанський - " - - " - 4 - " -
Закарпатська Ужгород-аеропорт авiацiйний мiжнародний 3 8 годин
Чоп залiзничний, пасажирський - " - 6 цiлодобово
Зернове залiзничний, вантажний - " - 8 - " -
Дякове - " - - " - 5 - " -
Дiлове - " - - " - 5 - " -
Тересва залiзничний, вантажний, пiшохiдний мiжнародний, мiсцевий 5 - " -
Павлове залiзничний, вантажний мiжнародний 6 - " -
Чоп автомобiльний - " - 8 - " -
Дзвiнкове автомобiльний мiсцевий 4 - " -
Косино - " - - " - 4 - " -
Вилок - " - мiжнародний 6 - " -
Лужанка - " - - " - 6 - " -
Ужгород автомобiльний, пiшохiдний мiжнародний, мiсцевий 8 - " -
Малий Березний автомобiльний, пiшохiдний мiжнародний, мiсцевий 4 - " -
Запорiзька Запорiжжя-аеропорт авiацiйний мiжнародний 2 8 годин
Запорiзький рiчковий порт пасажирський, вантажний - " - 2 - " -
Бердянський морський торговельний порт - " - - " - 5 цiлодобово
Iвано-Франкiвська Iвано-Франкiвськ-аеропорт авiацiйний - " - 2 8 годин
Київська Бориспiль-аеропорт - " - - " - 6 цiлодобово
Аеродром Гостомель - " - - " - 4 - " -
Вiльча автомобiльний мiждержавний 4 - " -
Луганська Луганськ-аеропорт авiацiйний мiжнародний 4 - " -
Iзварине залiзничний - " - 5 - " -
Червона Могила - " - - " - 5 - " -
Лантратiвка - " - - " - 5 - " -
Просяне автомобiльний - " - 5 - " -
Iзварине - " - - " - 4 - " -
Довжанський - " - - " - 4 - " -
Красна Талiвка - " - - " - 5 - " -
Танюшiвка - " - - " - 6 - " -
Червонопартизанськ - " - - " - 6 - " -
Львiвська Львiв-аеропорт авiацiйний - " - 2 8 годин
Мостиська залiзничний, пасажирський, вантажний - " - 10 цiлодобово
Рава-Руська залiзничний - " - 5 - " -
- " - автомобiльний - " - 5 - " -
Хирiв залiзничний, пасажирський мiждержавний 5 - " -
Шегинi автомобiльний, пiшохiдний мiжнародний, мiсцевий 5 - " -
Миколаївська Миколаїв-аеропорт авiацiйний мiжнародний 2 8 годин
Миколаївський морський торговельний порт вантажний - " - 4 цiлодобово
Спецiальний порт "Жовтневий" - " - - " - 3 - " -
Днiпро-Бузький морський торговельний порт - " - - " - 3 - " -
Миколаївський рiчковий порт вантажний, пасажирський - " - 6 - " -
Одеська Одеса-аеропорт авiацiйний - " - 4 - " -
Одеський морський торговельний порт пасажирський, вантажний - " - 8 - " -
Чорноморський морський порт вантажний - " - 6 - " -
Чорноморський рибний порт - " - - " - 4 - " -
Поромна переправа Iллiчiвськ-Варна вантажний, пасажирський мiждержавний 4 - " -
Морський торговельний порт Пiвденний вантажний мiжнародний 4 - " -
Бiлгород-Днiстровський морський торговельний порт - " - - " - 4 - " -
Iзмаїльський морський торговельний порт пасажирський, вантажний, рiчковий мiжнародний, мiсцевий 6 - " -
Одеська Ренiйський морський торговельний порт пасажирський, вантажний мiжнародний 6 цiлодобово
Усть-Дунайський морський торговельний порт вантажний - " - 4 - " -
Кiлiя рiчковий мiсцевий 3 8 годин
Ренi поромна переправа, вантажний мiждержавний 3 - " -
Кучурган залiзничний мiжнародний 5 цiлодобово
Тимкове - " - - " - 5 - " -
Серпневе - " - - " - 5 - " -
Ренi - " - - " - 5 - " -
Фрiкацей - " - мiждержавний 5 - " -
Платонове автомобiльний мiжнародний 4 - " -
Болград - " - - " - 5 - " -
Кучурган - " - - " - 5 - " -
Ренi - " - - " - 5 - " -
Граденицi - " - мiждержавний 5 - " -
Рiвненська Рiвне-аеропорт авiацiйний мiжнародний 2 8 годин
Удрицьк залiзничний - " - 4 цiлодобово
Городище автомобiльний мiждержавний 4 - " -
Прикладники - " - - " - 4 - " -
Сумська Зернове (з пунктами контролю Конотоп, Хутiр-Михайлiвський) залiзничний мiжнародний 6 - " -
Волфине - " - - " - 6 - " -
Чигинок - " - - " - 5 - " -
Катеринiвка автомобiльний - " - 6 - " -
Велика Писарiвка - " - - " - 5 - " -
Юнакiвка - " - - " - 5 - " -
Сумська Середина-Буда автомобiльний мiждержавний 8 цiлодобово
Харкiвська Харкiв-аеропорт авiацiйний мiжнародний 3 8 годин
Козача Лопань (з пунктом контролю Харкiв) залiзничний - " - 6 цiлодобово
Вовчанськ (з пунктом контролю Куп'янськ) - " - - " - 6 - " -
Тополi - " - - " - 5 - " -
Одноробiвка - " - - " - 6 - " -
Плетинiвка автомобiльний мiждержавний 5 - " -
Чугунiвка - " - - " - 6 - " -
Гоптiвка - " - мiжнародний 12 - " -
Херсонська Херсонський морський торговельний порт вантажний - " - 4 - " -
Скадовський морський торговельний порт - " - - " - 4 - " -
Херсонський рiчковий порт вантажний, пасажирський - " - 5 - " -
Чернiвецька Вадул-Сiрет залiзничний, пасажирський - " - 5 - " -
Багринiвка залiзничний мiсцевий 6 - " -
Мамалига залiзничний мiжнародний 6 - " -
Порубне автомобiльний, пiшохiдний - " - 13 - " -
Росошани автомобiльний - " - 6 - " -
Мамалига - " - - " - 6 - " -
Ларга - " - мiждержавний 4 - " -
Сокиряни - " - - " - 4 - " -
Чернiгiвська Семенiвка залiзничний мiжнародний 5 - " -
Щорс - " - - " - 5 - " -
Горностаївка - " - - " - 5 - " -
Чернiгiвська Грем'яч автомобiльний мiжнародний 5 цiлодобово
Сенькiвка - " - - " - 5 - " -
Новi Яриловичi - " - - " - 5 - " -
Славутич - " - - " - 4 - " -
м. Київ Київ (Жуляни) - аеропорт авiацiйний - " - 6 - " -
Київський рiчковий порт пасажирський, вантажний - " - 5 - " -
Разом 142     691  
1998 - 2000 роки
Областi:          
Вiнницька Загнiткове залiзничний мiждержавний 6 цiлодобово
Велика Кiсниця автомобiльний - " - 6 - " -
Грабарiвка - " - - " - 6 - " -
Загнiткове - " - - " - 6 - " -
Житомирська Житомир-аеропорт авiацiйний мiжнародний 5 8 годин
Закарпатська Соловка залiзничний, вантажний мiжнародний 6 - " -
Дякове автомобiльний - " - 7 - " -
Луганська Демино-Олександрiвка автомобiльний мiждержавний 7 - " -
Лозно-Олександрiвка - " - - " - 6 - " -
Новобiла - " - - " - 6 - " -
Мiлове - " - мiжнародний 6 цiлодобово
Львiвська Кракiвець пiшохiдний мiсцевий 2 8 годин
Смiльниця - " - - " - 2 - " -
Одеська Олексiївка автомобiльний мiжнародний 5 цiлодобово
Станiславка - " - - " - 4 - " -
Великоплоське - " - - " - 4 - " -
Тiрас - " - - " - 9 - " -
Лiсне - " - - " - 4 - " -
Одеська Старокозаче автомобiльний мiжнародний 5 цiлодобово
Табаки - " - - " - 4 - " -
Новi Трояни - " - - " - 4 - " -
Сумська Пушкарне залiзничний - " - 5 - " -
Рижiвка автомобiльний мiждержавний 6 - " -
Харкiвська Аеродром Сокольники авiацiйний - " - 4 8 годин
Бударки автомобiльний - " - 6 цiлодобово
Чернiвецька Кельменцi залiзничний мiжнародний 6 - " -
Сокиряни - " - - " - 7 - " -
Шепiт пiшохiдний мiсцевий 4 - " -
Руська - " - - " - 4 - " -
Красноїльськ - " - - " - 4 - " -
Чернiгiвська Миколаївка автомобiльний мiждержавний 5 - " -
Разом 31     161  
Всього 173     852  
 
Мiнiстр Кабiнету Мiнiстрiв України
В. ПУСТОВОЙТЕНКО
(додаток викладено у новiй редакцiї згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28.06.97р. N 704, iз змiнами, внесеними згiдно з постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 06.06.2018р. N 455)
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.