ЗАКОН  УКРАЇНИ

"Про внесення змiн до статтi 6 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. У статтi 6 Закону України "Про державне регулювання iмпорту сiльськогосподарської продукцiї" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1997р., N 44, ст.281; iз змiнами внесеними Законом України вiд 18 лютого 1999 року) цифри i слова:

"12.09 Насiння, плоди i спори для посiву (буряку, люцерни, конюшини, iнших)

0"

     замiнити цифрами i словами:
"12.09 (крiм
12.09.11.000)
Насiння, плоди i спори для посiву (буряку, люцерни, конюшини, iнших) 0
12.09.11.000 Насiння цукрових бурякiв

70".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.Кучма

м.Київ
18 березня 1999 року
N 518-XIV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.