ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

06-10-98 N 11/4-10544

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо спрощення процедури облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiтчизняних товаровиробникiв

     В доповнення до листiв Держмитслужби вiд 10.09.98 N 10/1-2132-ЕП та вiд 24.09.98 N 11/4-10103 надсилаємо спiльний наказ МЗЕЗторг/ Мiнекономiки, Держмитслужби та Мiнпромполiтики України вiд 23.09.98 N 611/126/595/332 "Про внесення змiн та доповнень до спiльного наказу МЗЕЗторгу, Мiнекономiки та Держмитслужби вiд 10.09.93 N 114/574/565 "Щодо спрощення процедури облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiтчизняних товаровиробникiв", зареєстрований у Мiн'юстi 24.09.98 за N9 595/3035. Додаток: зазначене на 2 арк.

Заступник Голови Служби I.М.Соболь

 

Miнiстерство
зовнiшнiх
економiчних
зв'язкiв i
торгiвлi
України
Мiнiстерство
економiки
України
Державна
митна
служба
України
Мiнiстерство
промислової
полiтики
України

Н А К А З
м.Київ

23.09.98 N 611/126/595/332

Про внесення змiн та доповнень до спiльного наказу МЗЕЗторгу, Мiнекономiки та Держмитслужби вiд 10.09.98р. N 114/574/565 "Щодо спрощення процедури облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiтчизняних товаровиробникiв"

     З метою активiзацiї експорту вiтчизняних товаровиробникiв, на виконання пункту 16 Антикризових заходiв фiнансової стабiлiзацiї, затверджених постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.09.98 N 1413, Мiнiстерство зовнiшнiх економiчних зв'язкiв i торгiвлi України, Мiнiстерство економiки України, Державна митна слгжба України та Мiнiстерство промислової полiтики України видали цей спiльний наказ про таке:

     1. Доповнити перелiк суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi є безпосереднiми виробниками товарiв, що пiдлягають облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) у спрощеному повiдомному порядку, затвердженому спiльним наказом МЗЕЗторгу, Мiнекономiки та Держмитслужби вiд 10.09.98 N114/574/565 "Щодо спрощення процедури облiку (реєстрацiї) зовнiшньоекономiчних договорiв (контрактiв) вiтчизняних товаровиробникiв", зареєстрованим у Мiнiстерствi юстицiї України 10.09.98 за N 554/2994, таким пiдприємством:

     Запорiзький державний титано-магнiєвий комбiнат, м.Запорiжжя.

     2. Цей наказ доводиться в установленому порядку керiвниками Держмитслужби, МЗЕЗторгу, Мiнекономiки та Мiнпромполiтики України до територiальних органiв Держмитслужби, МЗЕЗторгу, Мiнекономiки та Мiнпромполiтики України, доводиться в порядку iнформацiї до Державної податкової адмiнiстрацiї України i Нацiонального Банку України, а також до Запорiзького державного титано-магнiєвого комбiнату.

     МЗЕЗторгу довести до вiдома Запорiзького державного титаномагнiєвого комбiнату спiльний наказ МЗЕЗторгу, Мiнекономiки та Держмитслужби вiд 10.09.98 N 114/574/565.

     3. Покласти проведення державної реєстрацiї цього наказу в Мiнiстерствi юстицiї України на МЗЕЗторг України.

     4. Цей наказ набирає чинностi у встановленому порядку пiсля його державної реєстрацiї.

(Пiдписи)

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.