ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.03.2002 р. N 11/3-16-2654-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць
Начальнику IАМУ


Щодо автоматизованого контролю за заповненням графи 47 ВМД

     До Держмитслужби надходять звернення митних органiв з приводу неприйняття до центральної бази даних електронних копiй ВМД, оформлених при ввезеннi тютюнової сировини, призначеної для виробництва пiдакцизних тютюнових виробiв, в зв'язку з набранням чинностi наказу Держмитслужби вiд 06.02.2002 N 69 "Про внесення змiн до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень".

     Враховуючи те, що товари пiдгруп 2401 УКТЗЕД (тютюнова сировина, тютюновi вiдходи), а також 2403 (крiм 2403 99 10 00, 2403 10), згiдно з Законом України "Про ставки акцизного збору та ввiзного мита на тютюновi вироби" входять до перелiку пiдакцизних товарiв, але зi ставкою акцизного збору "0", при митному оформленнi iмпорту цих товарiв у графi 47 вантажної митної декларацiї має зазначатися код виду акцизного збору "084". Iншi роздiли графи 47 паперового примiрника ВМД та її електронної копiї заповнюються в наступному порядку:

  • в роздiлi "Основа нарахування" зазначається митна вартiсть товару;

  • в роздiлах "Ставка" та "Сума" зазначається "0";

  • в роздiлi "Спосiб платежу" зазначається "16".

     Начальникам регiональних митниць, начальникам митниць забезпечити контроль за заповненням гр.47 ВМД.

     Начальнику IАМУ забезпечити контроль за вiдповiднiстю порядку заповнення кодiв видiв платежу вимогам наказу Держмитслужби 06.02.2002 N 69 "Про внесення змiн до Класифiкатора видiв податкiв, зборiв та iнших бюджетних надходжень".

     Начальникам регiональних митниць, митниць, начальнику IАМУ забезпечити термiнове введення до ЦБД електронних копiй ВМД, якi ранiше не пройшли вхiдний контроль i не були прийнятi до ЦБД як помилковi.

     Також iнформуємо, що Держмитслужбою розробляються i будуть внесенi найближчим часом доповнення до класифiкатора способiв розрахунку в частинi, що стосується товарiв, на якi встановленi нульовi ставки ввiзного мита та акцизного збору.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.