ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

вiд 21.11.97 р. N 11/2-11084

 

Начальнику Київської регiональної митницi


     У Державнiй митнiй службi розглянуто Вашого листа вiд 28.10.97 р. N 1-2/1545 стосовно механiзму визначення митної вартостi товарiв, якi випускаються у вiльний обiг з митного лiцензiйного складу.

     Повiдомляємо наступне.

     Якщо товар розмiщено на митному лiцензiйному складi на умовах консигнацiї, вартiсть таких товарiв, зазначена у рахунках-проформах, є орiєнтовною i застосовується, у тому числi, для цiлей страхування, облiку на складi тощо. При випуску у вiльний обiг цих товарiв, а також товарiв, що надiйшли згiдно договору купiвлi-продажу та були розмiщенi на митному лiцензiйному складi, митна вартiсть визначається згiдно договору купiвлi-продажу та на пiдставi виставлених рахункiв-фактур, iнвойсiв тощо, враховуючи положення статтi 16 Закону України "Про Єдиний митний тариф".

Перший заступник Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.