Документ скасований: Постанова КМУ № 390 від 29.05.2013

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 30 грудня 1997 р. N 1495


Про внесення доповнень до деяких постанов Кабiнету Мiнiстрiв України

     Кабiнет Мiнiстрiв України ПОСТАНОВЛЯЄ:

     1. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 12 серпня 1996 р. N 938 "Про подальше посилення контролю за ввезенням, вивезенням та перемiщенням транзитом через територiю України алкогольних напоїв i тютюнових виробiв, на якi встановлено акцизний збiр" (ЗП України, 1996 р., N 16, ст. 443) пiсля слiв "тютюновi вироби" словами та цифрами "за кодами згiдно з ГС 22.03 00, 22.04-22.08, 24.02 10000, 24.02 20000, 24.03 10000, 24.03 99100".

     2. Доповнити пункт 1 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 953 "Про заходи щодо посилення контролю за ввезенням в Україну алкогольних напоїв та тютюнових виробiв, що iмпортуються суб'єктами пiдприємницької дiяльностi" (ЗП України, 1997 р., N 16, ст. 450) пiсля слiв "тютюнових виробiв" словами та цифрами "за кодами згiдно з ГС 22.03 00, 22.04-22.08, 24.02 10000, 24.02 20000, 24.03 10000, 24.03 99100".

     3. Доповнити пункт 4 постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 14 серпня 1996 р. N 954 "Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв" пiсля слiв "тютюновi вироби" словами та цифрами "за кодами згiдно з ГС 22.03 00, 22.04-22.08, 24.02 10000, 24.02 20000, 24.03 10000, 24.03 99100".

     4. Ця постанова набирає чинностi з дня її опублiкування.

Прем'єр-мiнiстр України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.