Документ скасований: Постанова КМУ № 601 від 09.06.2011

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
Київ

вiд 14 серпня 1996 р. N 954

Про впорядкування дiяльностi митних лiцензiйних складiв

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
постановами Кабiнету Мiнiстрiв України
вiд 30 грудня 1997 року N 1495,
вiд 11 жовтня 2002 року N 1493

     З метою вдосконалення роботи митних лiцензiйних складiв та запобiгання використанню їх для незаконного ввезення на територiю України транзитних товарiв Кабiнет Мiнiстрiв України постановляє:

     1. Утворити Комiсiю з питань комплексної перевiрки дiяльностi митних лiцензiйних складiв (далi - Комiсiя) на чолi з Першим вiце-прем'єр-мiнiстром України Дурдинцем В.В.

     Першому вiце-прем'єр-мiнiстру України затвердити персональний склад Комiсiї та про результати її роботи доповiсти Кабiнетовi Мiнiстрiв України.

     2. Державному митному комiтетовi:

     у разi виявлення Комiсiєю порушень порядку вiдкриття та дiяльностi митних лiцензiйних складiв скасовувати лiцензiї на право експлуатацiї митного лiцензiйного складу;

     провести до 1 листопада 1996 р. перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв та запровадити щорiчну перереєстрацiю митних лiцензiйних складiв.

     На час проведення перевiрки Комiсiєю митних лiцензiйних складiв та їх перереєстрацiї призупинити видачу лiцензiй на право експлуатацiї нових митних лiцензiйних складiв.

     3. Пiдтримати пропозицiю Державного митного комiтету щодо зарахування митних зборiв за видачу та перереєстрацiю лiцензiй на вiдкриття та експлуатацiю митних лiцензiйних складiв до державного бюджету.

     4. Установити, що алкогольнi напої та тютюновi вироби за кодами згiдно з УКТ ЗЕД 2203 00, 2204 - 2208, 2402 10 00 00, 2402 20 10 00, 2402 20 90, 2403 10 10 00, 2403 10 90 00, 2403 99 10 00, якi ввозяться на митну територiю України та на якi встановлено акцизний збiр, не пiдлягають розмiщенню на митних лiцензiйних складах.

(пункт 4 iз змiнами, внесеними згiдно з постановами Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 30.12.97 р. N 1495, вiд 11.10.2002 р. N 1493)
  
Прем'єр-мiнiстр України
П. ЛАЗАРЕНКО
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.