ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

28.04.99 N 09/1-1255-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Змiна до листа Держмитслужби вiд 22.07.98 N 09/1-1615-ЕП

     У доповнення до листа Держмитслужби вiд 22.07.98 N 09/1-1615-ЕП "Про порядок проставлення вiдтискiв особистого митного забезпечення при оформленнi попереднiх вантажних митних декларацiй: АД i ПД" повiдомляємо, що абзац 2 слiд читати в такiй редакцiї:

     "Враховуючи специфiчне призначення АД i ПД, а також те, що цi документи використовуються митними органами для посилення контролю за ввезенням на митну територiю вантажiв, вiдтиски митного забезпечення слiд проставляти виключно на зворотнiй сторонi АД чи ПД".

Заступник Голови Служби I. Соболь
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.