ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

22.07.98 р. N 09/1-1615-ЕП

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць

Про порядок проставлення вiдтискiв
особистого митного забезпечення при
оформленнi попереднiх вантажних
митних декларацiй: АД i ПД

     Наказом Держмитслужби вiд 04.05.98 N 267 затверджено Положення про порядок контролю за ввезенням на митну територiю України окремих видiв товарiв. Повiдомляємо порядок проставлення вiдтискiв особистого митного забезпечення при оформленнi попереднiх вантажних митних декларацiй: АД i ПД.

     Враховуючи особливостi оформлення АД i ПД, а саме те, що заповнення цих документiв не є декларуванням товарiв, i невiдповiднiсть занесеним до АД чи ПД даних не є пiдставою для притягнення до вiдповiдальностi за контрабанду чи порушення митних правил, а також те, що АД i ПД тiльки оформлюються на бланку унiфiкованого адмiнiстративного документа форми МД-2 (МД-3) i по своїй сутi не є вантажними митними декларацiями, вiдтиски митного забезпечення слiд проставляти виключно на зворотнiй сторонi АД чи ПД.

     Згiдно з п. 2.2 Положення iнспектор митницi, перевiривши фактичне надходження сум встановлених платежiв на депозитний рахунок митницi та правильнiсть заповнення АД чи ПД i їх електронної копiї, проставляє у них вiдтиск штампа "Пiд митним контролем" (на зворотнiй сторонi), чим засвiдчує взяття цих документiв на контроль.

     При оформленнi ВМД iнспектор митницi проставляє на зворотнiй сторонi АД чи ПД поряд з ранiше проставленим вiдтиском штампа "Пiд митним контролем" ще один вiдтиск штампа "Пiд митним контролем".

     В електронних копiях АД чи ПД iнформацiя з вiдтискiв штампа "Пiд митним контролем" заноситься у гр. D.

Заступник Голови Служби
I.М. Соболь

Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.