ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

02.09.2002 р. N 11/2-16-7871-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць,
начальникам митниць,
начальнику IАМУ


Щодо заповнення граф вантажної митної декларацiї

     З набуттям чинностi змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок заповнення вантажної митної декларацiї та класифiкаторiв, затверджених наказом Держмитслужби вiд 18.04.2002 року N 207 (зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 29.05.2002 р. за N 462/6750) формування iдентифiкацiйного номера суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi при заповненнi граф 2, 8, 9, 14 ВМД здiйснюється в порядку, встановленому Додатком 1 до цiєї Iнструкцiї.

     В зв'язку з цим положення роздiлу I листа Держмитслужби вiд 31.12.97 N 11/1-12571 в частинi, якою встановлено тимчасовий порядок формування iдентифiкацiйного номера суб'єкта зовнiшньоекономiчної дiяльностi, вважати такими, що втратили чиннiсть.

В.о. Голови Служби О. Єгоров
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.