ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

04.05.99р. N 09/1-1305-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Про ввезення громадянами в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування

     На виконання доручення Прем'єр-мiнiстра України вiд 30.04.99 до N 7468/66 повiдомляємо, що при ввезеннi громадянами, якi постiйно проживають за кордоном, транспортних засобiв для тимчасового користування на територiї України пiд письмове зобов'язання про їх зворотне вивезення, на термiн, що не перевищує двох мiсяцiв, митне оформлення необхiдно здiснювати без видачi Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України.

     Контроль за вивезенням таких транспортних засобiв здiйснюється за автомобiльною митною декларацiєю форми МД-7 прикордонною митницею, якiй було надано зобов'язання про зворотне вивезення транспортного засобу.

     При везеннi в Україну транспортних засобiв громадянами, якi постiйно проживають в Українi, по дорученнях, наданих громадянами-нерезидентами на право користування транспортними засобами (у тому числi з правом розпорядження), на термiн, що перевищує 10 дiб митне оформлення необхiдно здiйснювати з видачею Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України в установленому порядку (див. лист Держмитслужби 11.11.98 N 09/1-2711-ЕП).

Голова Служби Ю.П. Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.