ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

11.11.98 N 09/1-2711-ЕП

Начальникам регiональних
митниць
Начальникам митниць

Про митне оформлення транспортних засобiв
при ввезеннi в Україну для тимчасового користування

     У зв'язку iз запитами з митниць стосовно митного оформлення транспортних засобiв, якi ввозяться громадянами в Україну для тимчасового користування, набранням чинностi затвердженими постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 07.09.98 N 1388 Правил державної реєстрацiї та облiку автомобiлiв, автобусiв, а також самохiдних машин, сконструйованих на шасi автомобiлiв, мотоциклiв усiх типiв, марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та мотоколясок, та з метою однозначного митного оформлення цих транспортних засобiв роз'яснюємо.

     При ввезеннi громадянами в Україну транспортних засобiв для тимчасового користування на термiн бiльше нiж 10 дiб (вiд 11 дiб до року), їх митне оформлення повинно здiйснюватися в установленому порядку з направленням транспортного засобу до внутрiшньої митницi/ для подальшого митного оформлення з видачею громадянину (власнику, довiренiй особi) Посвiдчення на реєстрацiю транспортного засобу в органах ДАI МВС України.

Голова Служби Ю.П.Соловков
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.