МIНIСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ I МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ

Н А К А З

15.11.2002 N 647


Про затвердження Перелiку державних установ, закладiв культури, iнших органiзацiй, яким надається право проведення державної експертизи культурних цiнностей

Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 грудня 2002 р. за N 948/7236


     На виконання Закону України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цiнностей" та з метою забезпечення проведення державної експертизи культурних цiнностей i посилення професiйного контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України НАКАЗУЮ:

     1. Затвердити Перелiк державних установ, закладiв культури, iнших органiзацiй, яким надається право проведення державної експертизи культурних цiнностей, що додається.

     2. Керiвникам державних установ, закладiв культури, iнших органiзацiй визначити та затвердити персональний склад працiвникiв, яким надається право проведення державної експертизи певних видiв культурних цiнностей.

     3. Вiддiлу образотворчого, декоративного мистецтва та музейної справи Мiнiстерства культури i мистецтв України та Державнiй службi контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України:

     1) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацiю до Мiнiстерства юстицiї України;

     2) у десятиденний термiн пiсля державної реєстрацiї довести цей наказ до вiдома Мiнiстерства культури Автономної Республiки Крим, управлiнь культури обласних, Севастопольської мiської державних адмiнiстрацiй, Головного управлiння культури та мистецтва Київської мiської державної адмiнiстрацiї.

     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря Мiнiстерства культури i мистецтв України Новохатька Л.М., Голову Державної служби контролю за перемiщенням культурних цiнностей через державний кордон України Федорука О.К.

Мiнiстр Ю.П.Богуцький
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комiтету архiвiв України Г.В.Боряк

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мiнiстерства культури i мистецтв України
15.11.2002 N 647
Зареєстровано
в Мiнiстерствi юстицiї України
5 грудня 2002 р. за N 948/7236

ПЕРЕЛIК
державних установ, закладiв культури, iнших органiзацiй, яким надається право проведення державної експертизи культурних цiнностей

N з/п Види культурних цiнностей Державнi установи, заклади культури, iншi органiзацiї
1 Археологiчнi пам'ятки Нацiональний музей iсторiї України;
Музей iсторичних коштовностей України;
Волинський краєзнавчий музей;
Днiпропетровський iсторичний музей iм. Д. Яворницького;
Донецький обласний краєзнавчий музей;
Житомирський обласний краєзнавчий музей;
Закарпатський краєзнавчий музей;
Запорiзький обласний краєзнавчий музей;
Iвано-Франкiвський краєзнавчий музей;
Кримський фiлiал iнституту археологiї НАН України (за згодою);
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Львiвський iсторичний музей;
Одеський археологiчний музей НАН України (за згодою);
Рiвненський обласний краєзнавчий музей;
Сумський обласний краєзнавчий музей;
Тернопiльський обласний краєзнавчий музей;
Черкаський обласний краєзнавчий музей;
2 Нумiзматичнi пам'ятки Нацiональний музей iсторiї України;
Музей iсторичних коштовностей України;
Волинський краєзнавчий музей;
Днiпропетровський iсторичний музей iм. Д. Яворницького;
Донецький обласний краєзнавчий музей;
Житомирський обласний краєзнавчий музей;
Закарпатський краєзнавчий музей;
Запорiзький обласний краєзнавчий музей;
Iвано-Франкiвський краєзнавчий музей;
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Львiвський iсторичний музей;
Миколаївський обласний краєзнавчий музей;
Одеський археологiчний музей НАН України (за згодою);
Одеський музей нумiзматики;
Полтавський краєзнавчий музей;
Рiвненський обласний краєзнавчий музей;
Сумський обласний краєзнавчий музей;
Тернопiльський обласний краєзнавчий музей;
Херсонський обласний краєзнавчий музей;
Черкаський обласний краєзнавчий музей;
Чернiгiвський iсторичний музей iм. В. В. Тарновського;
3 Фiлателiстичнi пам'ятки Днiпропетровський iсторичний музей iм. Д. Яворницького;
Донецький обласний краєзнавчий музей;
Житомирський обласний краєзнавчий музей;
Закарпатський краєзнавчий музей;
Запорiзький обласний краєзнавчий музей;
Iвано-Франкiвський краєзнавчий музей;
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Львiвський iсторичний музей;
Миколаївський обласний краєзнавчий музей;
Рiвненський обласний краєзнавчий музей;
Сумський обласний краєзнавчий музей;
Тернопiльський обласний краєзнавчий музей;
Херсонський обласний краєзнавчий музей;
Черкаський обласний краєзнавчий музей;
Чернiгiвський iсторичний музей iм. В. В. Тарновського;
4 Холодна та вогнепальна зброя Нацiональний музей iсторiї України;
Волинський обласний краєзнавчий музей;
Днiпропетровський iсторичний музей iм. Д. Яворницького;
Донецький обласний краєзнавчий музей;
Житомирський обласний краєзнавчий музей;
Закарпатський краєзнавчий музей;
Запорiзький обласний краєзнавчий музей;
Iвано-Франкiвський краєзнавчий музей;
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Львiвський iсторичний музей;
Миколаївський обласний краєзнавчий музей;
Одеський iсторико-краєзнавчий музей;
Рiвненський обласний краєзнавчий музей;
Сумський обласний краєзнавчий музей;
Тернопiльський обласний краєзнавчий музей;
Херсонський обласний краєзнавчий музей;
Чернiгiвський iсторичний музей iм. В. В. Тарновського;
5 Природничi пам'ятки Нацiональний науково-природничий музей НАН України (за згодою);
Державний гемологiчний центр України (за згодою);
Волинський краєзнавчий музей;
Донецький обласний краєзнавчий музей;
Житомирський обласний краєзнавчий музей;
Закарпатський краєзнавчий музей;
Запорiзький обласний краєзнавчий музей;
Iвано-Франкiвський краєзнавчий музей;
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Львiвський державний природознавчий музей НАН України (за згодою);
Миколаївський обласний краєзнавчий музей;
Полтавський краєзнавчий музей;
Рiвненський обласний краєзнавчий музей;
Сумський обласний краєзнавчий музей;
Тернопiльський обласний краєзнавчий музей;
Херсонський обласний краєзнавчий музей;
Черкаський обласний краєзнавчий музей;
6 Письмовi пам'ятки Нацiональна Парламентська бiблiотека України;
Нацiональна бiблiотека України iм. В. I. Вернадського НАН України (за згодою);
Нацiональний музей лiтератури України;
Державна iсторична бiблiотека України;
Державний музей книги i друкарства України;
Одеська державна наукова бiблiотека iм. О. М. Горького;
Харкiвська державна наукова бiблiотека iм. В. Г. Короленка;
Кримська республiканська унiверсальна наукова бiблiотека iм. I. Я. Франка;
Вiнницька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. К. А. Тимiрязєва;
Волинська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. О. Пчiлки;
Днiпропетровська обласна унiверсальна наукова бiблiотека;
Донецька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. Н. К. Крупської;
Житомирська обласна унiверсальна наукова бiблiотека;
Закарпатська обласна унiверсальна наукова бiблiотека;
Запорiзька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. О. М. Горького;
Iвано-Франкiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. I. Франка;
Кiровоградська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. Д. I. Чижевського;
Луганська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. О. М. Горького;
Львiвська наукова бiблiотека iм. В. Стефаника НАН України (за згодою);
Миколаївська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. О. Гмирьова;
Полтавська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. I. П. Котляревського;
Рiвненська обласна унiверсальна наукова бiблiотека;
Севастопольська Центральна мiська бiблiотека iм. Л. М. Толстого;
Сумська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. Н. К. Крупської;
Тернопiльська обласна унiверсальна наукова бiблiотека;
Херсонська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. О. Гончара;
Хмельницька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. М. Островського;
Черкаська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. Т. Шевченка;
Чернiвецька обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. М. Iвасюка;
Чернiгiвська обласна унiверсальна наукова бiблiотека iм. В. Г. Короленка;
7 Документальнi пам'ятки Центральний державний архiв вищих органiв влади i управлiння України;
Центральний державний архiв громадських об'єднань України;
Центральний державний iсторичний архiв України, м. Київ;
Центральний державний iсторичний архiв України, м. Львiв;
Центральний державний кiнофотоархiв України iм. Г. С. Пшеничного;
Центральний державний науково-технiчний архiв України;
Центральний державний архiв-музей лiтератури i мистецтва України;
Державний архiв в Автономнiй Республiцi Крим;
Державний архiв Вiнницької областi;
Державний архiв Волинської областi;
Державний архiв Днiпропетровської областi;
Державний архiв Донецької областi;
Державний архiв Житомирської областi;
Державний архiв Закарпатської областi;
Державний архiв Запорiзької областi;
Державний архiв Iвано-Франкiвської областi;
Державний архiв Київської областi;
Державний архiв Кiровоградської областi;
Державний архiв Луганської областi;
Державний архiв Львiвської областi;
Львiвська наукова бiблiотека iм. В. Стефаника НАН України (за згодою);
Державний архiв Миколаївської областi;
Державний архiв Одеської областi;
Державний архiв Полтавської областi;
Державний архiв Рiвненської областi;
Державний архiв Сумської областi;
Державний архiв Тернопiльської областi;
Державний архiв Харкiвської областi;
Державний архiв Херсонської областi;
Державний архiв Хмельницької областi;
Державний архiв Черкаської областi;
Державний архiв Чернiвецької областi;
Державний архiв Чернiгiвської областi;
Державний архiв м. Києва;
Державний архiв м. Севастополя;
8 Пам'ятки образотворчого мистецтва Нацiональний художнiй музей України;
Київський музей росiйського мистецтва;
Музей мистецтв iм. Б. I та В. Н. Ханенкiв;
Музей iсторичних коштовностей України;
Нацiональний науково-дослiдний реставрацiйний центр України;
Нацiональний Києво-Печерський iсторико-культурний заповiдник;
Волинський художнiй музей;
Музей Волинської iкони (м. Луцьк);
Днiпропетровський художнiй музей;
Донецький обласний художнiй музей;
Житомирський обласний краєзнавчий музей;
Закарпатський художнiй музей iм. Й. Бокшая;
Запорiзький обласний художнiй музей;
Iвано-Франкiвський художнiй музей;
Республiканський кримськотатарський музей мистецтв;
Кримське вiддiлення iнституту Сходознавства НАН України (за згодою);
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Нацiональний музей у Львовi;
Львiвська галерея мистецтв;
Миколаївський художнiй музей iм. В. В. Верещагiна;
Одеський художнiй музей;
Одеський музей захiдного i схiдного мистецтва;
Фiлiал Нацiонального науково-дослiдного реставрацiйного центру України у м. Одесi;
Полтавський художнiй музей (Галерея мистецтв);
Севастопольський художнiй музей iм. М. П. Крошицького;
Сумський обласний художнiй музей iм. Н. Онацького;
Тернопiльський обласний художнiй музей;
Херсонський обласний художнiй музей iм. О. О. Шовкуненка;
Черкаський художнiй музей;
Чернiвецький обласний художнiй музей;
Чернiгiвський обласний художнiй музей;
9 Пам'ятки декоративно-ужиткового мистецтва Державний музей українського народного декоративного мистецтва;
Волинський художнiй музей;
Днiпропетровський художнiй музей;
Донецький обласний художнiй музей;
Житомирський краєзнавчий музей;
Закарпатський музей народної архiтектури та побуту;
Запорiзький обласний художнiй музей;
Музей народного мистецтва Гуцульщини i Покуття iм. Й. Кобринського (м. Коломия, Iвано-Франкiвська обл.);
Республiканський кримськотатарський музей мистецтв;
Кримське вiддiлення iнституту Сходознавства НАН України (за згодою);
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Львiвський музей етнографiї та художнього промислу НАН України (за згодою);
Миколаївський художнiй музей iм. В. В. Верещагiна;
Миколаївський обласний науково-методичний центр народної творчостi та культурно-освiтньої роботи;
Одеський художнiй музей;
Одеський музей захiдного i схiдного мистецтва;
Полтавський краєзнавчий музей;
Рiвненський обласний краєзнавчий музей;
Севастопольський художнiй музей iм. М. П. Крошицького;
Сумський обласний художнiй музей iм. Н. Онацького;
Тернопiльський обласний художнiй музей;
Херсонський обласний художнiй музей iм. О. О. Шовкуненка;
Черкаський художнiй музей;
Чернiвецький обласний художнiй музей;
Чернiгiвський iсторичний музей iм. В. В. Тарновського;
Чернiгiвський обласний художнiй музей;
10 Меморiальнi пам'ятки Нацiональний музей iсторiї України;
Нацiональний музей лiтератури України;
Волинський краєзнавчий музей;
Музей-садиба Лесi Українки в с. Колодяжне (Волинська обл.);
Днiпропетровський iсторичний музей iм. Д. Яворницького;
Донецький обласний краєзнавчий музей;
Житомирський обласний краєзнавчий музей;
Закарпатський краєзнавчий музей;
Запорiзький обласний краєзнавчий музей;
Iвано-Франкiвський краєзнавчий музей;
Миколаївський обласний краєзнавчий музей;
Кримський республiканський краєзнавчий музей;
Одеський iсторико-краєзнавчий музей;
Одеський лiтературний музей;
Полтавський краєзнавчий музей;
Рiвненський обласний краєзнавчий музей;
Державний iсторико-культурний заповiдник у мiстi Острозi (Рiвненська обл.);
Сумський обласний художнiй музей iм. Н. Онацького;
Тернопiльський обласний краєзнавчий музей;
Чернiвецький обласний краєзнавчий музей;
Чернiгiвський iсторичний музей iм. В. В. Тарновського;
Чернiгiвський лiтературно-меморiальний музей М. М. Коцюбинського;
11 Фото, кiно- (вiдео-), фонопам'ятки Центральний державний кiнофотофоноархiв України iм. Г. С. Пшеничного;
Днiпропетровський iсторичний музей iм. Д. Яворницького;
Державний архiв в Автономнiй Республiцi Крим;
Державний архiв Вiнницької областi;
Державний архiв Волинської областi;
Державний архiв Днiпропетровської областi;
Державний архiв Донецької областi;
Державний архiв Житомирської областi;
Державний архiв Закарпатської областi;
Державний архiв Запорiзької областi;
Державний архiв Iвано-Франкiвської областi;
Державний архiв Київської областi;
Державний архiв Кiровоградської областi;
Державний архiв Луганської областi;
Державний архiв Львiвської областi;
Державний архiв Миколаївської областi;
Державне пiдприємство "Кiновiдеопрокат" (м. Миколаїв);
Державний архiв Одеської областi;
Одеська кiностудiя;
Державний архiв Полтавської областi;
Державний архiв Рiвненської областi;
Державний архiв Сумської областi;
Державний архiв Тернопiльської областi;
Державний архiв Харкiвської областi;
Державний архiв Херсонської областi;
Державний архiв Хмельницької областi;
Державний архiв Черкаської областi;
Державний архiв Чернiвецької областi;
Чернiвецький обласний краєзнавчий музей;
Державний архiв Чернiгiвської областi;
Державне комунальне пiдприємство "Чернiгiвкiно" (м. Чернiгiв);
Державний архiв м. Києва;
Державний архiв м. Севастополя;
12 Музичнi iнструменти Державний музей театрального, музичного та кiномистецтва України;
Державна колекцiя музичних (смичкових) iнструментiв Мiнiстерства культури i мистецтв України;
13 Транспортнi засоби Державтотранс НДI "Проект" Мiнтрансу України (за згодою);
Державний полiтехнiчний музей при Нацiональному технiчному унiверситетi України "КПI" (за згодою).

 

Начальник управлiння регiональної культурної спадщини Л.М.Кононенко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.