ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

ЛИСТ

вiд 19.11.97 р. N 11/3-11001

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Стосовно зняття з контролю майна, що загинуло

     Iнформуємо Вас, що Кабiнетом Мiнiстрiв України погоджено Тимчасовий порядок, згiдно з яким пiдтверджується факт загибелi чи знищення тимчасово вивезеного майна.

     Тимчасовим порядком встановлюється, що особа, яка тимчасово вивезла за межi України товари i не повернула їх у встановлений термiн, звiльняється вiд вiдповiдальностi перед митними органами в разi, якщо документально, за пiдтвердженням консульської установи України за кордоном, доведе факт знищення або безповоротної втрати цих товарiв.

     При цьому мається на увазi, що в разi вiдсутностi консульської установи в країнi, де перебуває такий товар, документи, що пiдтверджують факт загибелi або знищення, мають бути завiренi в консульськiй установi, яка обслуговує регiон, в якому знаходиться ця країна.

     Вважати таким, що втратив чиннiсть, п. 2 листа Держмиткому вiд 12.12.94 р. N 11/3-4261.

Заступник Голови Служби С. Яценко
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.