ДЕРЖАВНИЙ МИТНИЙ КОМIТЕТ УКРАЇНИ

12.12.94 р. N 11/3-4261

 

Начальникам територiальних митних управлiнь
Начальникам митниць

Iз змiнами i доповненнями, внесеними
листом Державної митної служби України
вiд 19 листопада 1997 року N 11/3-11001

     На запити митниць та суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi стосовно митного оформлення продукцiї за рекламацiйними актами повiдомляємо таке.

     Якщо договором (контрактом) на поставку продукцiї передбачено, що поставщик несе зобов'язання по усуненню дефектiв (замiнi бракованих вузлiв чи деталей, ремонту виробiв тощо) в перiод гарантiйного строку експлуатацiї такої продукцiї, то митне оформлення операцiй пов'язаних з декламацiями здiйснюється наступним чином.

     1. Пiдставою для проведення операцiй по замiнi деталей, вузлiв чи ремонту виробу є належним чином оформлений акт про рекламацiю. При цьому предмети, що перемiщуються через митний кордон з метою усунення дефектiв оформляються у митному вiдношеннi як майно.

     2. Пункт 2 втратив чиннiсть.

(згiдно з листом ДМСУ вiд 19.11.97 р. N 11/3-11001)

     3. У разi необхiдностi вiдправки дефектного виробу на ремонт за межi України, чи ввезення для ремонту на пiдприємство-виробника в Україну (якщо це передбачено контрактом) митне оформлення здiйснюється у порядку передбаченому для тимчасового вивезення (ввезення) майна пiд зобов'язання про його зворотне ввезення (вивезення).

Заступник голови комiтету О. ЄГОРОВ
Copyright © 2020 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.