ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України

     Верховна Рада України постановляє:

     I. Внести змiни до таких законодавчих актiв України:

     1. Пункт "в" статтi 3 Закону України "Про звiльнення вiд обкладення митом предметiв, якi вивозяться (пересилаються) громадянами за митний кордон України" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1996 р., N 26, ст. 114) пiсля слiв "та виробiв з них" доповнити словами "(крiм пам'ятних та ювiлейних монет України)".

     2. Частину другу статтi 251 Митного кодексу України (Вiдомостi Верховної Ради України, 2002 р., N 38-39, ст. 288) викласти в такiй редакцiї:

     "Вивезення дорогоцiнних металiв (за винятком банкiвських металiв, пам'ятних та ювiлейних монет України iз дорогоцiнних металiв), дорогоцiнного камiння та виробiв з них, а також культурних цiнностей з метою їх вiдчуження дозволяється у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України. Порядок вивезення банкiвських металiв, пам'ятних та ювiлейних монет України iз дорогоцiнних металiв визначається Нацiональним банком України".

     II. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування. Пункт 2 роздiлу I, яким вноситься змiна до статтi 251 Митного кодексу України, набирає чинностi з 1 сiчня 2003 року.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
28 листопада 2002 року
N 291-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.