ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

18.05.99 N 15/1-1425-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо постанови КМ України вiд 29 квiтня 1999 р. N 755

     Для врахування в роботi надсилаємо постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 29.04.99 N 755 "Про затвердження Порядку звiльнення вiд обкладення ввiзним митом i податком на додану вартiсть устаткування та обладнання (крiм пiдакцизних товарiв), що ввозяться в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi для реалiзацiї затвердженого в установленому порядку iнвестицiйного проекту на територiях прiоритетного розвитку в Луганськiй областi".

     Вiдповiдно до наказу Державної митної служби України вiд 01.10.98 N 615 "Про внесення змiн до наказу Держмитслужби вiд 30.01.98 N 40" графа 36 вантажної митної декларацiї заповнюється наступним чином: "58/../35".

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.