ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про внесення змiни до статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть"

     Верховна Рада України постановляє:

     1. Частину другу статтi 9 Закону України "Про зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377; Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 276; 1993 р., N 12, ст. 109, N 17, ст. 184, N 19, ст. 209; 1995 р., N 14, ст. 90; 1999 р., N 7, ст. 49) доповнити абзацом такого змiсту:

     "- забезпечує виконання рiшень Ради Безпеки Органiзацiї Об'єднаних Нацiй з питань зовнiшньоекономiчної дiяльностi".

     2. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ,
25 грудня 2002 року
N 362-IV

Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.