ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

26.05.99 р. N 14/1-1558-ЕП

 

Начальникам регiональних митниць
Начальникам митниць


Щодо митного оформлення експорту лiсопродукцiї

     З метою недопущення затримки у митному оформленнi експорту продукцiї пiдприємств Держкомлiсгоспу повiдомляємо наступне.

     За iнформацiєю Державного комiтету лiсового господарства України при ньому функцiонує Комiсiя по контролю зовнiшньоекономiчної дiяльностi пiдвiдомчих пiдприємств лiсового господарства, якою здiйснюється цiнова експертиза контрактiв, що укладаються цими пiдприємствами.

     Враховуючи зазначене, митне оформлення експорту лiсопроматерiалiв пiдприємств Держкомлiсгоспу, здiйснювати за умови подання одночасно з контрактом копiї протоколу зазначеної Комiсiї щодо погодження вiдповiдних контрактiв, який залишається у справах митницi.

Заступник Голови Служби О.Шейко
Copyright © 2021 НТФ «Інтес»
Всі права захищені.