ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

31.03.2005р. N 25/1-15-38/3247-ЕП

 

Начальникам митних органiв


Про вiдкликання листiв


     Державна митна служба України з метою впорядкування дiяльностi митних органiв вiдкликає наступнi власнi листи:

     вiд 15.06.96 N 11/2-4128 "Про порядок формування та застосування цiн при експортних та iмпортних операцiях";

     вiд 24.09.96 N 14/1-449 "Про митне оформлення вантажiв що декларуються при змiнi митного режиму iз зменшенням митної вартостi";

     вiд 12.05.97 N 11/2-4132 "Щодо порядку застосування цiн, наведених у довiднику "Огляд цiн українського та свiтових ринкiв";

     вiд 29.12.97 N 11/2-124 "Про митну вартiсть поверненого пiсля вивезення майна";

     вiд 07.04.98 N 14/1-674 "Щодо вiдхилення цiн доведених Держзовнiшiнформом";

     вiд 31.03.99 N 14/1-954-ЕП "Щодо визначення митної вартостi носiїв iнформацiї";

     вiд 06.06.00 N 14/14-2068 "Щодо цiн на автомобiлi";

     вiд 26.05.99 N 14/1-1558-ЕП "Щодо митного оформлення експорту лiсопродукцiї";

     вiд 15.03.00 N 14/3-855-ЕП "Щодо органiзацiї контролю за визначенням митної вартостi на виконання наказу ДМСУ вiд 02.12.99 N 782";

     вiд 27.08.00 N 11/3-7666 "Щодо ввезення культурних цiнностей в Україну";

     вiд 08.11.00 N 14/3-4275-ЕП "Щодо врахування витрат по доставцi товарiв при визначеннi митної вартостi товарiв, що ввозяться на митну територiю";

     вiд 27.02.01 N 14/1-130 "Щодо використання усереднених тарифiв на перевезення";

     вiд 11.04.01 N 14/1-24.1 "Щодо визначення митної вартостi друкарської продукцiї";

     вiд 06.08.01 N 14/1-569 "Щодо митної оцiнки товарiв якi мiстять об'єкти iнтелектуальної власностi";

     вiд 18.10.01 N 14/1-665 "Щодо коригування цiн за контрактами, якi укладенi на бiржi на експорт зерна";

     вiд 18.10.01 N 14/1-664 "Щодо коригування цiн за контрактами, якi укладенi на бiржi на експорт зерна";

     вiд 01.02.02 N 11/2-10-1037 "Доповнення до листа ДМСУ вiд 26.05.99 N 14/1-1558-ЕП";

     вiд 22.01.02 N 14/1-39 "Щодо вартостi тракторiв Мiнського тракторного заводу";

     вiд 10.01.01 N 14/3-252-ЕП "Щодо митної оцiнки легкових транспортних засобiв при їх тимчасовому ввезеннi";

     вiд 20.02.01 N 3/14-782-ЕП "Щодо можливостi застосування в практичнiй роботi висновкiв Мiжгосподарчого науково-технiчного центру "Транссервiс-1";

     вiд 11.01.02 N 11/3-14-286-ЕП "Щодо митного оформлення експорту зерна за цiнами, визначеними за результатами бiржових торгiв, та визначення митної вартостi товарiв, при митному оформленнi яких надається разовий дозвiл Державної служби експортного контролю України";

     вiд 08.05.02 N 14/14-1527-ЕП "Щодо застосування iнформацiї з вантажних митних декларацiй, що надаються в якостi пiдтвердження митної вартостi товарiв походженням з Росiйської Федерацiї";

     вiд 11.05.02 N 11/3-14-4115-ЕП "Щодо надання звiтностi в напрямку контролю визначення митної вартостi";

     вiд 17.05.02 N 14/14-1653-ЕП "Щодо органiзацiй, якими можуть надаватися експертнi висновки, що стосуються класифiкацiї риби, її калiбрування, сортностi та вартостi";

     вiд 13.06.02 N 13.1/13.1-1996-ЕП "Щодо можливих знижок з цiни товару";

     вiд 20.06.02 N 13.1/1-35 "Щодо надання звiтностi в напрямку контролю визначення митної вартостi";

     вiд 15.07.02 N 11/7-13.1-6228-ЕП "Щодо окремих питань застосування ПIК "Iнформацiйно-пошукова система обробки та аналiзу цiнової iнформацiї при визначеннi митної вартостi товарiв, що перемiщуються через митний кордон України";

     вiд 16.07.02 N 13.1/13.1-2392-ЕП "Щодо доповнень до реєстру офiцiйних iмпортерiв, що є членами Всеукраїнської Асоцiацiї автомобiльних iмпортерiв i дилерiв";

     вiд 31.07.02 N 13.1/13.1-2578-ЕП "Щодо можливостi застосування в практичнiй роботi висновкiв фахiвцiв "Центру морських та берегових дослiджень i консалтiнгу";

     вiд 25.09.02 N 11/4-13.1-8635-ЕП "Щодо визначення митної вартостi при митному оформленнi транспортних засобiв, якi були затопленi пiд час стихiйного лиха в країнах Європи";

     вiд 09.10.02 N 11/4-13-9214-ЕП "Щодо посилення контролю за митним оформленням окремих видiв товарiв";

     вiд 05.11.02 N 11/4-13-10575-ЕП "Щодо оформлення документiв, якi пiдтверджують митну вартiсть товару";

     вiд 12.12.02 N 11/7-13-12336-ЕП "Щодо митного оформлення транспортних засобiв";

     вiд 16.01.03 N 11/4-13-659-ЕП "Щодо надання довiдкової цiнової iнформацiї на сировину для виробництва поролону";

     вiд 19.02.03 N 11/4-13-2406-ДСК "Iнформацiя щодо рiвня цiн на окремi види товару";

     вiд 25.03.03 N 11/4-13-4450-ЕП "Щодо посилення контролю за митним оформленням лiсоматерiалiв";

     вiд 31.03.03 N 11/4-13-4768-ЕП "Про надання довiдкової iнформацiї щодо цiн на автомобiлi "Фольксваген", що ввозяться на територiю України офiцiйними пiдприємствами-дилерами концерну"Фольксваген";

     вiд 21.04.03 N 11/1-13-6114-ЕП "Щодо контролю за визначенням митної вартостi холодильникiв та морозильникiв";

     вiд 16.05.03 N 11/4-13-7483-ЕП "Щодо цiн на великогабаритнi та понадвеликогабаритнi шини";

     вiд 23.05.03 N 11/1-13-7980 "Про митне оформлення одягу походженням з Китаю та Туреччини";

     вiд 26.05.03 N 11/6-13-8036-ЕП "Щодо посилення контролю за ввезенням фiзичними особами запасних частин до автомобiлiв";

     вiд 11.06.03 N 11/6-13-9020-ЕП "Про митне оформлення покрiвельних та гiдроiзоляцiйних полiмерно-бiтумних матерiалiв";

     вiд 23.09.03 N 11/5-13-13830-ЕП "Щодо iнформування податкових органiв щодо випадкiв митного оформлення товарiв за низькою митною вартiстю вiдповiдно до рiшення судiв";

     вiд 26.09.03 N 13/13-2722-ЕП "Щодо пiдприємств, що є членами Всеукраїнської Асоцiацiї автомобiльн их iмпортерiв i дилерiв";

     вiд 22.10.03 N 13/1-1341 "Щодо порядку використання перелiку мiнiмальних рiвнiв iндикативних цiн на деякi види продукцiї, що експортується з України у випадку митного оформлення вантажiв з застосуванням загальної митної декларацiї";

     вiд 14.11.03 N 11/5-13-16226-ЕП "Щодо виконання наказу ДМСУ вiд 13.10.03 N 685";

     вiд 24.11.03 N 11/6-13-16658-ЕП "Щодо цiнової iнформацiї основних виробникiв ламп розжарювальних електричних";

     вiд 15.12.03 N 13/13-3940-ЕП "Щодо критерiїв вiднесення товарiв до перелiку, зовнiшньоекономiчнi операцiї з якими потребують посиленого контролю";

     вiд 30.12.03 N 11/5-13-18576-ЕП "Рекомендацiї стосовно порядку здiйснення контролю за правильнiстю визначення митної вартостi товарiв";

     вiд 30.12.03 N 11/6-13-18520-ЕП "Щодо окремих питань митного оформлення";

     вiд 14.01.04 N 11/4-13-193-ЕП "Щодо пiдготовки iнформацiї про митне оформлення за методами ДМВ";

     вiд 24.01.04 N 11/3-14-543 "Щодо митної вартостi товарiв якi мiстять об'єкт iнтелектуальної власностi";

     вiд 31.01.04 N 11/4-13-1014-ЕП "Роз'яснення щодо заповнення в гр.44 ВМД iнформацiї за кодами 0035-0037 вiдповiдно до наказу Держмитслужби вiд 29.12.03 N 929";

     вiд 04.02.04 N 13/13-420-ЕП "Роз'яснення в доповнення до листа вiд 31.01.04 N 11/4-13-1014-ЕП";

     вiд 30.12.04 N 11/5-13-18576-ЕП "Щодо спрощення процедури та єдиного порядку контролю правильностi визначення митної вартостi";

     вiд 26.02.04 N 25/2-14-36/2239-ЕП "Щодо визначення митної вартостi при ввезеннi товарiв на митну територiю України громадянами";

     вiд 16.03.04 N 25/4-14-36/3030-ЕП "Про посилення контролю при митному оформленнi iмпорту мукомакаронних виробiв";

     вiд 30.04.04 N 36/36-1688-ЕП "Роз'яснення щодо експертних висновкiв "Дерзовнiшiнформу";

     вiд 11.05.04 N 36/36-1792 "Щодо цiн на холодильники Литовського виробництва";

     вiд 01.06.04 N 36/36-2096 "Про митне оформлення хутра штучного та полотна довго ворсового";

     вiд 27.07.04 N 25/4-14-36/9314-ЕП "Про особливий порядок здiйснення митного контролю товарiв, що ввозяться громадянами";

     вiд 11.08.04 N 36/36-3402 "Про цiни на рибо продукцiю";

     вiд 23.12.04 N 25/4-14-36/15098-ЕП "Щодо окремих питань митного оформлення (надання роз'яснень по ПКМУ вiд 03.11.04 N 1480)";

     вiд 22.01.05 N 25/4-14-36/601-ЕП "Методичнi рекомендацiї щодо контролю правильностi визначення митної вартостi транспортних засобiв"

     вiд 30.12.96 N 11/6-9884 "Про фiнансовi гарантiї щодо обов'язкової доставки товарiв до митниць призначення при перевезеннях вантажiв на умовах Конвенцiї МДП";

     вiд 23.08.96 N 11/6-6265 "Про вдосконалення контролю за оформленням книжок МДП i провiзних вiдомостей";

     вiд 02.03.99 N 09/-534-ЕП "Щодо термiну дiї старих бланкiв книжок МДП";

     вiд 03.12.04 N 25/2-9-19/14433-ЕП "Щодо здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення";

     вiд 12.08.99 N 09/1-2513-ЕП "Стосовно опрацювання проекту документа";

     вiд 12.12.96 N 11/6-9293 "Щодо перемiщення перевiзниками пiдакцизних товарiв з використанням книжок МДП";

     вiд 13.02.02 N 09/09-472-ЕП "Щодо здiйснення контролю за доставкою вантажiв у митницi призначення";

     вiд 13.06.00 N 09/09-2175-ЕП "Щодо опрацювання пропозицiй стосовно внесення змiн та доповнень до Iнструкцiї про порядок митного оформлення книжки МДП на товари та iншi предмети, що перевозяться мiж митницями з дотриманням процедури МДП, затвердженої наказом ДМКУ вiд 06.03.95 N 83";

     вiд 15.12.04 N 25/2-9-19/14802-ЕП "Щодо iнформування вiдправника або перевiзника товарiв про дату та номер оформлених попереднiх повiдомлення та декларацiї";

     вiд 17.08.01 N 2/10-4063-ЕП "Стосовно ввезення виставкових експонатiв";

     вiд 20.10.97 N 11/3-9934 "Стосовно допущень до мiжнародних перевезень вантажiв";

     вiд 21.04.00 N 09/09-1422-ЕП "Про 10-ти значнi номери книжок МДП";

     вiд 23.10.03 N 09/09-3101-ЕП "Щодо здiйснення контролю за доставкою вантажiв в митницi призначення"

     вiд 24.03.99 N 09/1-873-ЕП "Щодо подовження термiну дiї старих бланкiв книжок МДП";

     вiд 27.07.98 N 11/4-7903 "Стосовно запровадження нових бланкiв CARNET TIR"

     вiд 2004.12.03, N 25/4-14-34/14440-ЕП "Щодо заповнення граф вантажної митної декларацiї";

     вiд 2004.12.01, N 25/4-14-34/14342-ЕП "Щодо заповнення графи 47 ВМД при поданнi векселя на суму ввiзного мита та ПДВ";

     вiд 2004.11.10, N 25/4-14-34/13477-ЕП "Про зазначення в ВМД термiну погашення податкового векселя";

     вiд 2004.10.26, N 25/4-14-34/12845-ЕП Щодо митного оформлення обладнання, механiзмiв та матерiалiв, що ввозитимуться в Україну на виконання Угоди мiж Урядом України та Урядом Японiї про технiчне спiвробiтництво та грантову допомогу";

     вiд 2004.10.08, N 25/4-14-34/12255-ЕП "Щодо митного оформлення обладнання, що надається Данiєю як технiчна допомога";

     вiд 2004.08.19, N 34/34-3581-ЕП "Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 10.08.2004 N 1020";

     вiд 2004.05.27, N 25/4-9-18/6849-ЕП "Щодо митного оформлення цукру-сирцю з тростини";

     вiд 2004.05.11, N 25/4-14-34/5877-ЕП "Про внесення доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку";

     вiд 2004.04.21, N 25/4-14-34/4993-ЕП "Щодо митного оформлення обладнання, що ввозиться в Україну на виконання Угоди (у формi обмiну нотами) мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Японiї про надання японського культурного гранту на постачання освiтлювального обладнання Львiвському державному академiчному театру опери та балету iменi С. Крушельницької";

     вiд 2004.04.08, N 25/4-14-34/4362-ЕП "Щодо застосування податкового векселя при митному оформленнi зернових культур";

     вiд 2004.04.01, N 25/4-14-34/3931-ЕП "Щодо роз'яснення питань справляння до державного бюджету податку на додану вартiсть та обороту коштiв через окремi поточнi (реєстрацiйнi) рахунки";

     вiд 2004.03.25, N 25/4-14-34/3540-ЕП "Про застосування коду ПДВ при оформленнi рибопродукцiї";

     вiд 2004.02.09, N 11/4-15-1376-ЕП "Про розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 04.02.2004 N 51-р";

     вiд 2004.02.06, N 11/4-15-1292-ЕП "Про митне оформлення зернових культур";

     вiд 2004.01.28, N 11/4-15-879-ЕП "Щодо посилення контролю за вексельними формами розрахунку";

     вiд 2004.01.20, N 11/2-15-524-ЕП "Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.2004 N 47";

     вiд 2004.01.16, N 11/2-10-331-ЕП "Щодо митного оформлення товарiв, що ввозяться на митну територiю України з метою ремонту";

     вiд 2004.01.14, N 11/2-15-209-ЕП "Про митне оформлення продовольчого зерна пiдприємствами з iноземними iнвестицiями";

     вiд 2003.12.29, N 11/5-15-18418-ЕП "Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.12.2003 N 1949";

     вiд 2003.11.14, N 11/5-15-16228-ЕП "Щодо Закону України вiд 23.10.2003 N 1240-IV";

     вiд 2003.10.15, N 11/2-15-14889-ЕП "Щодо заповнення ВМД у разi сплати ПДВ податковим векселем на пiдставi судових рiшень";

     вiд 2003.06.13, N 11/2-15-9159-ЕП "Про внесення доповнень до Класифiкатора способiв розрахунку, затвердженого наказом Держмитслужби вiд 09.07.97 N 307";

     вiд 2001.06.21, N 1/13-3125-ЕП "Про застосування митних квитанцiй МД-1 старого зразка або електронних копiй унiфiкованих митних квитанцiй МД-1 з одночасним оформленням прибуткового касового ордера";

     вiд 2001.05.28, N 2/13-2670-ЕП "Щодо спрощення митного оформлення";

     вiд 2001.05.03, N 3/15-2232-ЕП "Щодо Закону України вiд 22.03.2001 N 2324-III [щодо обчислення акцизного збору при застосуваннi ставок у вiдсотках до обороту з продажу iмпортованих товарiв]";

     вiд 28.04.01, N 3/15-2207-ЕП "Щодо розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 13.04.2001 N 137-р";

     вiд 2001.02.02, N 11/1-13-456-ЕП "В доповнення до листа Державної митної служби України вiд 31.01.2001 р. N 11/1-13-408-ЕП";

     вiд 2001.01.31, N 11/1-13-408-ЕП "Щодо перерахування митними органами коштiв на формування обласних бюджетiв";

     вiд 2001.01.15, N 15/3-121-ЕП "Щодо нової редакцiї додатка до п. 1.2 Iнструкцiї про порядок справляння акцизного збору в разi ввезення товарiв суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi на митну територiю України";

     вiд 2000.08.08, N 15/3-2873-ЕП "Щодо митного оформлення спирту коньячного, що ввозиться на митну територiю України вiтчизняними пiдприємствами";

     вiд 15.06.00 N 15/1-2216-ЕП "Щодо виконання очiкованих показникiв";

     вiд 2000.04.05, N 15/3-1198-ЕП "Щодо оподаткування операцiй з ввезення товарiв за договорами оренди (лiзингу)";

     вiд 1999.08.25, N 15/1-2646-ЕП "Щодо питання справляння додаткового митного збору";

     вiд 1999.08.25, N 15/1-2644-ЕП "Щодо питання справляння додаткового митного збору";

     вiд 1999.08.16, N 14/1-2552-ЕП "Про надiслання розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 9 серпня 1999 року N 796-р";

     вiд 1999.07.21, N 15/1-2225-ЕП "Щодо першочергового оформлення пально-мастильних матерiалiв, якi надходять на митну територiю України для потреб сiльського господарства";

     вiд 1999.07.12, N 15/1-2099-ЕП "До листа Держмитслужби України вiд 24.06.99 р. N 15/1-1911-ЕП [щодо постанов Кабiнету Мiнiстрiв України "Про порядок викупу кредиторської i погашення дебiторської заборгованостi держави з використанням казначейських векселiв" вiд 06.03.99 N 321 та "Про деякi питання митного оформлення пально-мастильних матерiалiв" вiд 24.06.99 N 1112]";

     вiд 1999.07.09, N 15/1-2079-ЕП "Щодо постанови Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 26.06.99 N 1123 "Про внесення доповнення до Порядку випуску, обiгу та погашення векселiв, якi видаються на суму податку на додану вартiсть при ввезеннi (пересиланнi) товарiв на митну територiю України"";

     вiд 1999.06.23, N 11/3-6700 "До листiв Держмитслужби України вiд 24.04.99 N 15/1-1209-ЕП, вiд 11.05.99 N 11/2-5019";

     вiд 16.10.99 N 11/3-6510 "Щодо направлення спiльного листа Держмитслужби та ДПАУ";

     вiд 1999.05.11, N 11/2-5019 "До листа Держмитслужби України вiд 24.04.99 N 15/1-1209-ЕП [щодо порядку надання вiдстрочки сплати податку на додану вартiсть при ввезеннi (iмпортуваннi) на митну територiю України суб'єктами господарської дiяльностi пестицидiв]";

     вiд 1999.04.24, N 15/1-1209-ЕП "Щодо митного оформлення пально-мастильних матерiалiв, мiнеральних добрив та засобiв захисту рослин";

     вiд 1999.04.22, N 10/1-1174-ЕП "Щодо листа Держмитслужби вiд 26.02.99 N 10/1-504-ЕП [щодо митного оформлення товарiв, що перемiщуються з метою вдосконалення, ремонту або замiни]";

     вiд 1999.02.26, N 10/1-504-ЕП "Щодо митного оформлення товарiв";

     вiд 1998.12.29, N 15/1-3202-ЕП "У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 07.10.98 N 15/1-2357-ЕП";

     вiд 1998.12.28, N 15/1-3190-ЕП "Про надiслання наказу Державної митної служби вiд 09.10.98 р. N 635 "Про затвердження Iнструкцiї iз заповнення та використання унiфiкованої митної квитанцiї МД-1";

     вiд 1998.12.02, N 11/3-12795 "Щодо митного оформлення товарiв, що були експортованi i повертаються на митну територiю України";

     вiд 03.06.98 N 15/1-1166-ЕП "Щодо звiтiв по умовно нарахованим митним платежам";

     вiд 13.03.98 N 11/3-2481 "Щодо оподаткування рибопродукцiї, при ввезеннi на митну територiю України";

     вiд 1997.11.17, N 13/1-2007-ЕП "Щодо термiну зберiгання на депозитних рахунках митних установ авансових платежiв юридичних осiб";

     вiд 1997.06.17, N 11/2-5650 "Щодо митного оформлення товарiв, що ввозяться як реiмпорт чи з метою реекспорту";

     вiд 1997.04.18, N 14/1-3482 "Щодо правомiрностi стягнення пенi за несвоєчасну сплату суб'єктами зовнiшньоекономiчної дiяльностi мита та митних зборiв";

     вiд 1997.02.27, N 11/3-1876 "Щодо застосування положень постанови КМ України вiд 07.08.96 р. N927 "Про заходи щодо впорядкування митного оформлення вантажiв";

     вiд 20.11.96 N 11/6-8480 "Щодо митного оформлення предметiв, якi ввозяться(ввезенi) громадянами";

     вiд 19.08.96 N 11/1-6161 "Про направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України;

     вiд 09.08.96. N 11/2-5909 "Щодо митних платежiв фiзичних осiб";

     вiд 05.02.96 N 11/2-691 "Про застосування положень пункту 2 Порядку митного оформлення товарiв, що iмпортуються (ввозяться) в Україну суб'єктами пiдприємницької дiяльностi, якi користуються податковими пiльгами затвердженого наказом Держмиткому вiд 30.01.96 N 1";

     вiд 09.01.96 N 11/3-75 "Щодо вiдповiдних змiн у Декретi Кабiнету Мiнiстрiв України";

     вiд 07.10.94 N 11/1-3478 "Щодо перемiщення через митнiй кордон України спадщини";

     вiд 31.05.94 N 11/1-1491 "Про цiни на предмети при нарахуваннi вивiзного мита";

     вiд 16.05.94 N 11/1-1333 "Про направлення постанови Кабiнету Мiнiстрiв України";

     вiд 10.05.94 N 11/1-1267 "Щодо вивезення (пересилання)культурних цiнностей";

     вiд 03.11.93 N 11/3-3605 "Щодо здiйснення розрахункiв в українських карбованцях";

     вiд 10.08.93 N 11/1-2781 "Щодо слати мита";

     вiд 12.01.95 N 11/1-193 "Про порядок подання митницi сертифiкату вiдповiдностi";

     вiд 05.10.95 N 11/18-4212 "Про порядок митного оформлення вантажiв, що знаходяться на митних лiцензiйних складах понад договiрнi термiни або за якими не звернувся чи вiд яких вiдмовився власник вiд 28.10.97 р.";

     вiд 28.10.07 N 11/2-10209 "Про рiвень цiн на окремi види товарiв, що ввозяться на митну територiю України громадянами";

     вiд 29.07.98 N 09/1-1680-ЕП "Щодо змiни митного режиму "транзит" на митний режим "iмпорт";

     вiд 07.08.98 N 10/1-1797-ЕП "Про дiяльнiсть безмитних магазинiв";

     вiд 28.08.98 N 15/1-1984-ЕП;

     вiд 14.10.98 N 15/1-2435-ЕП;

     вiд 21.01.99 N 10/1-174-ЕП;

     вiд 05.04.00 N 09/2-1177-ЕП "Стосовно листiв-вiдкрiплень";

     вiд 25.05.00 N 32/5-1898-ЕП;

     вiд 24.05.01 N 2/10-2601-ЕП "Щодо санiтарного контролю";

     вiд 20.06.02 N 11/3-13-5449-ЕП "Щодо митного оформлення плит деревостружкових";

     вiд 29.08.2002 N 11/3-20-7732-ЕП "Про заходи щодо посилення контролю при iмпортi крохмалю";

     вiд 25.03.03 N 11/6-20-4435-ЕП;

     вiд 15.04.03 N 11/6-21-5818-ЕП; "Про виконання наказу Держмитслужби вiд 27.01.2003 N 49";

     вiд 28.08.03 N 20/02564-ЕП;

     вiд 15.08.03 N 11/3-20-12208-ЕП;

     вiд 10.09.03 N 11/3-13-13227-ЕП "У доповнення до листа Держмитслужби України вiд 29.08.2002 N 11/3-20-7732-ЕП";

     вiд 03.09.03 N 11/6-20-12955-ЕП "Про вжиття додаткових заходiв по виявленню правопорушень при митному оформленнi взуття та одягу (в доповнення до листiв ДМСУ N 11/6-20-4435-ЕП вiд 25.03.2003, N 11/3-20-12208-ЕП вiд 15.08.2003, 20/02564-ЕП вiд 28.08.2003)";

     вiд 20.01.04 N 11/2-15-524-ЕП "Про постанову Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 19.01.04 N 47";

     вiд 01.03.2004 N 25/4-14-37/2387-ЕП "Щодо митного оформлення патоки крохмальної";

     вiд 17.03.04 N 25/4-14-37/3102-ЕП "Щодо митного оформлення бiлкових iзолятiв";

     вiд 11.05.04 N 25/2-9-16/5932-ЕП;

     вiд 23.06.04 N 25/4-14-37/7948-ЕП;

     вiд 19.07.04 N 25/4-14-36/8965-ЕП;

     вiд 20.07.04 N 25/4-14-37/9005-ЕП "Про класифiкацiю постiльної бiлизни";

     вiд 16.09.04 N 25/4-14-34/11306-ЕП "Щодо застосування пiльг в обкладеннi податком на додану вартiсть виробiв медичного призначення";

     вiд 29.09.04 N 25/4-9-17/11819-ЕП "Про застосування тимчасової декларацiї";

     вiд 19.11.04 N 25/4-9-17/11894;

     вiд 09.12.04 N 25/1-14-36/14627;

     вiд 10.01.04 N 25/4-14-37/116-ДСК;

     вiд 01.04.03 N 11/4-09-4925-ЕП "Про контроль за перемiщенням через митний кордон України готiвкової валюти iноземних банкiв";

     вiд 13.01.05 N 25/4-14-36/279;

     вiд 09.12.04 N 25/4-14-37/524;

     вiд 10.01.04 N 36/36-353;

     вiд 25.01.05 N 25/1-9-16/697.

Голова Служби В.В.Скомаровський
Copyright © 2022 НТФ «Интес»
Все права сохранены.